Växjölöftet omställning – samverkan för att stötta varslade Växjöbor

I svallvågorna av corona och covid-19 drabbas Växjöbor även ekonomiskt; permitteringar när handeln sviktar, besöksnäringen får avbokningar och det blir oroligt hos många anställda och arbetsgivare. Växjö kommun vill agera snabbt och stötta upp. Därför startas nu Växjölöftet omställning.

– Läget är allvarligt. Coronapandemin är i första hand ett hot mot människors liv och hälsa, men drabbar samtidigt Växjöbornas arbete och vår tillväxt. Vi har rejäla muskler efter lång tid av ordnad ekonomi och är rustade att möta kriser, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Växjölöftet omställning samlar de olika insatser som finns hos Växjölöftets parter, där målet är att stötta Växjöbor som på olika sätt får sin arbetssituation påverkad. Arbetsförmedlingens olika åtgärder, vuxenutbildning, yrkeshögskola och rekryteringsbranschens insatser är bara några exempel. Samverkansmetoden kommer från Omställning Kronoberg, som arbetades fram efter den senaste lågkonjunkturen.

– Den goda samverkan som vi har genom Växjölöftet skapar förutsättningar för att möta den plötsliga nedgången med extra kraft och med gemensamma insatser. Arbetsförmedlingen tar sin del av ansvaret, säger Constanze Liljegren, chef Arbetsförmedlingen Växjö.

Inom samarbetet kommer det att utses en projektledare som ska samordna aktiviteterna för den närmaste tiden. Företagsrepresentanter, kommunala instanser och chefer, det lokala facket, Arbetsförmedlingen samt den lokala näringslivsorganisationen kommer att bli delaktiga i genomförandet och en gemensam projektplan ska tas fram. Arbetet kommer följas upp av Växjölöftets styrgrupp, som sammanträder under kommande veckor och planerar extra möten under våren.

– Nu prövas den organisation som vi jobbat med att under en längre period. Vi känner oss väldigt bra rustade genom vårt arbete där näringsliv, det offentliga och medborgaren tillsammans jobbar för kommunens bästa. Växjölöftet kommer att bära och ta ansvar även under denna svåra period, säger Per Sandberg, förvaltningschef, förvaltningen för arbete och välfärd.

Mer information

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Per Sandberg, förvaltningschef, förvaltningen för arbete och välfärd, 0470-419 50
Constanze Liljegren, chef Arbetsförmedlingen Växjö, 072 593 78 02

Bakgrund

Växjölöftet är ett trepartslöfte mellan Växjöborna, arbetsgivare och offentliga aktörer. Den nära samverkan som utvecklats under många år mellan Växjö kommun och Arbetsförmedlingen är en central del av arbetet. Växjölöftet samlar verksamheter, samarbeten och arbetssätt för att få fler Växjöbor i arbete.

Växjölöftet omställning är en metod för att snabbt och koordinerat kunna reagera på näringslivsförändringar inom kommunen, som bygger på Omställning Kronoberg från förra lågkonjunkturen. Vi bygger vårt arbete på att skapa en liten, effektiv grupp, snabbt informera berörda och allmänhet om planen för arbetet och samverka inom kommunen för att öka möjligheten att tillvarata kompetens. Under ledning av en kommunal projektledare utvecklas ett tätt och nära samarbete mellan ombud för kommun, företag, omställningsorganisationer, Arbetsförmedlingen och lokala fackorganisationer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020