500 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse till pilotprojekt i Växjö kommun

​För att mildra effekten av covid-19 har Växjö kommun valts ut av Familjen Kamprads stiftelse för en extra satsning. Bidraget på 500 000 kronor ska stödja det lokala näringslivet och minska äldres känsla av isolering.

- Vi är tacksamma för det bidrag som vi får från Familjen Kamprads stiftelse och för att vi blivit utvalda som pilotprojekt. Med pengarna från stiftelsen kan vi ge extra guldkant på vardagen för isolerade äldre och samtidigt stödja det lokala näringslivet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen ska nu, tillsammans med andra intressenter, ta fram en lösning för hur pengarna ska användas och kommer att återkomma med ett koncept som ger direkt nytta för både de äldre och näringslivet.

Växjö kommun är en av tre Smålandskommuner som valts ut av Familjen Kamprads stiftelse för att testa ett nytt koncept där entreprenörskap ska minska äldres känsla av isolering. Stiftelsen vill genom sitt bidrag se ett erfarenhetsutbyte mellan de tre kommunerna och att de goda exemplen som kommer ur projektet sprids. I stiftelsens satsning på 10 miljoner ingår även utbildning för korttidspermitterade och ökad livskvalité för äldre.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020