Två nya åtgärder för att stötta företag som drabbas av corona

Växjö kommun har tidigare infört flera åtgärder för att stödja det lokala näringslivet, bland annat gick kommunen ut med att betaltiden till alla leverantörer skulle kortas. En sammanställning visar nu att Växjös kommuns förvaltningar och bolag betalat ut 41 200 000 kronor till leverantörer tidigare än förfallodatumet. Nu kommer ytterligare åtgärder.

- Alla kommunens förvaltningar och bolag arbetar aktivt för att stötta det lokala näringslivet och vi ser att de insatser som vi tidigare satt in har realiserats och gör skillnad för företagens likviditet. Detta är en viktig fråga för oss och vi kommer att fortsätta ta beslut om åtgärder som underlättar för näringslivet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen gick, i mars, ut med flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet så som anstånd om fakturor och att kommunen snabbare skulle betala leverantörsfakturor. Nu har kommunstyrelsen beslutat om två nya insatser för att stötta företagen:

  • Kommunkoncernens leverantörer ska inte drabbas av viten vid förseningar av leveranser som är en direkt följd av coronapandemin. Undantag för entreprenadavtal, som ska hanteras individuellt inom ramen för avtalsvillkoren.
  • Växjö kommunkoncern ska i möjligaste mån tidigarelägga planerade investeringar och inköp för att underlätta för företag.

Såväl staten som kommunen kommer löpande med åtgärder som ska underlätta för företagen. Enligt en redovisning har kommunen bland annat betalat ut 41 200 000 kronor till leverantörer minst 20 dagar tidigare än förfallodatumet.

- Åtgärderna som vi tidigare beslutat om var direkta åtgärder som stärker likviditeten hos företagen och kan bidra till att de inte går i konkurs. Självklart går varje faktura igenom samma antal personer som innan och kontrolleras noga men vi har snabbat på processen. Vi har en kontinuerlig dialog med företagen och försöker bidra på alla sätt vi kan, säger Henrik Cajnerud, tf näringslivschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020