Ökad tillsyn på restauranger

Enligt en föreskrift från Folkhälsomyndigheten ska barer, restauranger och caféer vidta särskilda åtgärder för att undvika smittspridning. För att säkerställa att detta efterlevs i Växjö kommer kommunens livsmedelsinspektörer att göra mer tillsynsinsatser framöver, med start redan den här veckan.

Den 24 mars fattade Folkhälsomyndigheten beslut om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen. En av åtgärderna riktade sig till bland annat restauranger, kaféer, nattklubbar och barer och innebar i korthet att endast bordsservering skulle tillåtas. Sedan dess har budskapet ”undvik trängsel” upprepats flera gånger som en uppmaning till både restaurangnäringen och gäster för att förhindra smittspridningen. Alla följer dock inte dessa rekommendationer och restauranger riskerar därför att stängas om de inte följer de nya reglerna om trängsel, eller lyckas få sina gäster att göra detsamma.

De krögare som livsmedelsinspektörerna talat med och gett vägledning i de nya riktlinjerna har varit mycket förstående och försökt följa dessa. Men man har också sett brister och det har varit svårt att hålla på riktlinjerna när fler och fler gäster besökt restaurangerna.

-Restaurang- och caféägarna har ett tydligt ansvar för att undvika att trängsel uppstår i deras verksamheter och min förhoppning är att de är redo med goda rutiner nu när vi tror att allt fler kommer besöka serveringar. För att se till att detta följs kommer vi att göra fler tillsynsinsatser med start redan den här veckan. Det handlar inte om att leta fel då vi nu gör fler tillsynsbesök men vi måste alla följa de riktlinjer vi har att förhålla oss till, säger Anders Landin, (L) ordförande på miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Landin vill därför uppmana de gäster som besöker och gynnar Växjö kommuns restaurangnäring att hjälpa restaurangerna att göra rätt, då de nya förhållningsreglerna gäller smittskydd.

- Våra krögare har som sagt ett ansvar i det hela, men det kommer inte fungera om inte gästerna också respekterar de förhållningsregler som varje bar, café, restaurang eller uteservering har infört, säger Anders Landin.


Bakgrund


Folkhälsomyndighetens åtgärder för att minska risk för smittspridning som ägare till restauranger, barer och caféer ska följa:

  • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
  • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Det är den som ansvarar för verksamheten som också ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020