Fortsatt högt betyg för kommunens service till företag

Växjö kommuns service till företag är fortsatt god. Det visar undersökningen Öppen Jämförelse Företagsklimat- Insikt som görs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Undersökningen som baseras på 2019 års service är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag.

2020 är det sjunde gången som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, publicerar Öppen Jämförelse Företagsklimat- Insikt. Växjö kommun ligger på Nöjd kund-index, NKI, på 73,2 av maximala 100 vilket är en ökning från året innan då det låg på 72.

- Det är ett bra resultat som visar att våra medarbetare gör ett bra jobb för våra företag. I dessa kristider har kommunen vidtagit flertalet åtgärder för att öka servicenivån ytterligare jämtemot våra företag, vi har etablerat en corona-linje med expertpanel som svarar på olika frågor samt tillsatt företagslotsar som har till uppgift att underlätta och hjälpa våra företag. Flera av dessa åtgärder kommer vi sannolikt behålla även framöver. Vi jobbar långsiktigt och mätningen i undersökningen blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att förenkla för våra företagare i Växjö, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Mäts på service

Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Dessa mäts på serviceområdena Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet.

Samtliga serviceområden ligger på ett NKI-värde mellan 71 och 79, vilket i mätningen bedöms som högt.

Sett till de sex myndighetsområden som bedöms så har Miljö- och hälsoskydd, Byggnadslov och Livsmedelskontroll ökat sina respektive NKI-värden jämfört med förra året, medan Serveringstillstånd och Brandskydd tappar något.

- Undersökningen visar ett bra resultat vilket vi är glada för, men vi nöjer oss inte här. Vi kommer fortsätta arbeta långsiktigt och fokuserat för att öka resultatet ytterligare, säger Henrik Cajnerud, tf Näringslivschef.

Undersökningen genomförs i samarbete med Stockholm Business Alliance.

(Värde för myndighetsområdet Markupplåtelse finns inte för Växjö, då det kommit in för få svar att basera ett värde på.)

Ta del av undersökningen på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020