Undantag i Växjölöftet Sommar stöttar ungdomar och föreningar

Coronapandemin gör att kommunen har färre garantijobb till ungdomar än vanligt i sommar. Växjö kommun öppnar därför tillfälligt upp för föreningar att anställa ungdomar för arbete även med mer praktiska uppgifter så som vaktmästeri och anläggningsskötsel.

Minderåriga ska inte arbeta inom vård- och omsorg. Det säger Folkhälsomyndigheten och Arbetsgivarverket i sina riktlinjer. Växjö kommun har normalt cirka 80 platser inom omsorgsförvaltningen för garantijobb (det som tidigare benämnts som ferieplatser) men dessa kan inte användas den här sommaren. En lösning är att göra undantag i övriga verksamheter för att komma ur det akuta läget.

Inom Växjölöftet Sommar och dess föreningssamverkan har kommunen sedan flera år ett flertal garantijobb där arbetsuppgifterna varit ledaruppdrag i aktiviteter för barn och ungdomar. I det rådande läget görs ett undantag för sommaren 2020 och kommunen öppnar upp för föreningarna att anställa ungdomar för även praktiska uppgifter så som vaktmästeri och anläggningsskötsel. 

‑ Växjölöftet Sommar är viktigt för att dämpa coronapandemins påverkan på Växjös gymnasieungdomar. Att öppna för fler garantijobb inom föreningslivet, med arbetsuppgifter som normalt kommunen inte finansierar, kan vi både hålla sommarjobbsgarantin för gymnasieungdomarna och stötta föreningslivet i det svåra läge som finns i hela samhället, säger Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Det är redan flera föreningar som har meddelat att de kan ta emot fler ungdomar utifrån undantaget. Även kommunala verksamheter och bolag har utökat sitt antal platser.

För mer information

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Ulrika Boström, avdelningschef, avdelning arbete och lärande, 0709-91 23 00

Bakgrund

Ungdomar födda år 2002 eller 2003 och som är folkbokförda i Växjö kommun kan ansöka om att feriearbeta inom Växjö kommun. Läs mer om förutsättningarna på www.vaxjo.se/feriearbete Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020