Ung företagsamhet Kronoberg får utökat aktivitetsbidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag lagt ett förslag om utökat aktivitetsbidrag till Ung företagsamhet Kronoberg (UF). Bidraget ökas med 100 000 kronor och blir då totalt 270 000 kronor per år. Det nya aktivitetsbidraget gäller från 2021 till och med 2023 för att utveckla ungas entreprenörskap.

- UF har under en lång period bidragit till att utbilda och utveckla unga entreprenörer i kommunen. Ett långsiktigt avtal och ett högre aktivitetsbidrag gör att vi kan satsa på ungdomars kreativitet och innovativa förmåga ännu mer, och jag ser fram emot vad den här satsningen kan ge vår kommun i framtiden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Kommunstyrelsen beviljar Ung företagsamhet Kronoberg (UF) ett utökat aktivitetsbidrag som ett led i Växjö kommuns satsning på näringsliv och en strategisk näringslivsplan. I och med det tecknas också ett långsiktigt avtal på tre år mellan UF och Växjö kommun. Avtalet möjliggör kommunens målbild i hålbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 där satsningar på nyföretagande och innovation är ett av områdena, vilket också ligger inom UF:s uppdrag att främja nyföretagande.

Inom ramen för Växjö kommuns näringslivsuppdrag ska nyföretagande främjas. Därför jobbar näringslivsavdelningen med att koppla samman UF-företag med näringslivet.

- Nu kan vi jobba ännu mer långsiktigt med unga företagare och etablerade företag i kommunen. Det är något som gynnar alla parter, menar Henrik Cajnerud, tillförordnad näringslivschef.

Slutgiltigt beslut om utökat aktivitetsbidrag tas på kommunstyrelsens möte den 26 maj.

Bakgrund

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande.

UF får idag ett aktivitetsbidrag på 170 000 kronor från Växjö kommun. 50 000 kronor finansieras av kommunstyrelsen och 120 000 kronor av utbildningsnämnden. Från och med 2021 höjs bidraget med 100 000 kronor. Finansieringen sker inom befintlig ram för bidragsbetalning inom kommunstyrelsens budget. Bland annat flyttas pengar från föreningen Macken, som gick i konkurs i början av 2020. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020