Växjölöftet Sommar förlängs i höst för årets studenter

Mellan 30-50 ungdomar som nyligen tagit studenten och som saknar jobb, tar emot ekonomiskt bistånd och deltar i heltidsaktivering kommer att erbjudas jobb med statlig finansiering under hösten.

För att inte ungas etablering på arbetsmarknaden ska riskera att försämras med tanke på att tillgången på jobb har minskat under coronapandemin beslutade regeringen den 2 juli 2020 att tillföra ytterligare medel till kommunala jobb för unga som precis slutat gymnasiet.

I Växjö kommer satsningen fokusera på ungdomar som avslutat sin gymnasieutbildning sommaren 2020 och som deltar på heltid i aktivering för att de saknar arbete och har sökt ekonomiskt bistånd. För de som saknar godkänt betyg i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik kommer kombinationer av jobb och studier inom vuxenutbildningen erbjudas, i enlighet med upplägget för Växjölöftet Sommar.

- Årets studenter har redan blivit berövade på sitt studentfirande och flera chanser till högre utbildning. Samtidigt kommer de ut på en svag arbetsmarknad med färre jobb. Vi ger stöd till alla unga utan arbete, men kan nu fokusera särskilt på några av de som drabbats extra hårt av Coronapandemin, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Mellan 30-50 ungdomar kommer genom den här satsningen att kunna erbjudas jobb på någon av de kommunala förvaltningarna. De kommunala jobben för ungdomar får pågå under högst fyra månader.

- Utgångspunkten är att matcha ungdomar mot jobb som möter bristyrken inom kommunen. Det kan till exempel vara jobb inom vård- och omsorg eller skol- och barnomsorg, säger Jessica Sorting, enhetschef och ansvarig för Växjölöftet Sommar.

Ungdomar som inte omfattas av den här satsningen men saknar arbete kommer ges stöd som vanligt inom ramen för Växjölöftet, där kommunen och Arbetsförmedlingen samordnar sina insatser till stöd för arbetssökande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2020