Växjö blir navet i en kommande regionalisering av arbetsmarknadspolitiskt projekt

För att bättre kunna möta upp de negativa effekter som den pågående coronapandemin riskerar att bidra till kommer det arbetsmarknadspolitiska projektet Arbetsgivarcenter att förändras och framöver verka i hela Kronobergs län. Projektet har beviljats 4 miljoner kronor i arbetsmarknadspolitiska medel av Arbetsförmedlingen.

Det innebär att projekten Arbetsgivarcenter och Växjölöftet Omställning slås ihop och bildar Arbetsgivarcenter Omställning som kommer att verka i hela Kronobergs län och fokusera främst på utbildningsinsatser utifrån arbetsmarknadens behov.

Arbetsgivarcenter Omställning blir ett komplement till redan befintliga insatser inom länets kommuner och Arbetsförmedlingen med målet att de som står längre från arbetsmarknaden rustas och förbereds för arbetsmarknadens behov.

- Kronoberg kraftsamlar för att dämpa arbetslöshetskrisens konsekvenser för våra invånare. Svenskundervisning, vuxenutbildning, snabba jobbspår och digitala jobbmässor är några exempel på åtgärder. Växjölöftets trepartslöfte mellan offentliga aktörer, arbetsgivare och arbetssökande står som förebild när vi nu ska pressa tillbaka utanförskap i hela länet, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Projektet finansieras med arbetsmarknadspolitiska medel och kräver en stark samverkan med Arbetsförmedlingen. Projektet har ett länsövergripande uppdrag.

- Genom Arbetsgivarcenter Omställning kommer vi att kunna se vad arbetsmarknaden har för behov i spåren av Corona. Utifrån deras behov kan vi sedan göra förbereda insatser för arbetssökande i hela länet med fokus på omställning och utbildning, säger Elin Persson Telehagen, projektledare på förvaltningen arbete och välfärd.

Arbetsgivarcenter Omställning kommer att koppla insatser, som till exempel Växjölöftet Vuxenutbildning, till arbetssökande i länet för att fler ska vara förberedda för arbete. En viktig del i arbetet blir att identifiera det lokala behovet i länets kommuner. Exempel på insatser som redan är aktuella är olika utbildningsspår, att skapa digitala mötesplatser i form av jobbmässor och erbjuda arbetsgivare en koordinator inom Arbetsgivarcenter Omställning. Koordinatorns roll blir att navigera inom insatsutbudet i samverkan med det lokala näringslivet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2020