Upphandlingsskola för företagare

Som ett led i satsningen att förbättra näringslivsklimatet och öka kommunikationen med näringslivet intensifierar Växjö kommun dialogen med företag. Det görs genom en digital träff med fokus på upphandling, strategiska samtal och en upphandlingsskola.

Syftet med satsningen är att öka dialogen med företagare genom strategiska samtal med fokus på upphandling. Det handlar om att guida och stötta företagare kring dessa frågor samt att kommunen själva ska lära sig mer och skapa en större förståelse för det lokala näringslivet.

- En god, kontinuerlig och tydlig kommunikationen gentemot näringslivet är en betydande faktor för att skapa ett bra näringslivsklimat. Kommunikation och dialog är ett område där vi identifierat förbättringspotential för att på ett tydligare och bättre vis nå ut till medborgare och näringsliv. Satsningen ser vi som ett första krafttag för att nå ut, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef.

- Upphandlingsskolan är ett utmärkt sätt att skapa en dialog mellan kommunen och näringslivet och syftar till att inspirera både företag och offentlig sektor att göra affärer och för att underlätta upphandlingarna. Många beskriver upphandlingar som en djungel och det vill vi ändra på, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M).

Satsningen arrangeras i samarbete med Svenskt Näringsliv och Företagarna och vänder sig till våra företagare i kommunen och närområdet. Uppstarten blir ett webbinarie den 5 november där företagare är välkomna att delta.

- Det är viktigt för Växjö kommuns skattebetalare att vi får fler anbudsgivare till våra upphandlingar och samtidigt gör det möjligt för fler lokala företag att lägga anbud då tröskeln känns lägre och lusten större till att delta i kommunens olika upphandlingar, avslutar Anderas Olsson gruppledare (C).

Välkommen på upphandlingsträff!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2020