Fler jobbplatser för ungdomar trots coronapandemin

Trots coronapandemin, som gjorde att omsorgen inte kunde ta emot ungdomar, har Växjölöftet Sommar ändå fått fler jobbplatser än planerat och föregående år. 500 ungdomar har varit sysselsatta i sommar och det har varit helt jämt fördelat mellan killar och tjejer.

- Årets kraftsamling resulterade i fler nya jobbplatser än de som ströks i omsorgen på grund av pandemin. Kopplingen till sommarskola har fortsatt goda resultat, där drygt en tredjedel blev godkända redan under vårterminen och kunde gå rakt ut i jobb på lovet. Nu har vi förlängt Växjölöftet Sommar för årets studenter även under hösten, och kombinerar med vuxenutbildning, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Coronapandemin påverkade Växjölöftet Sommars arbete under våren genom att arbetsplatsernas förutsättningar för att kunna ta emot garantijobb ändrades. Den största förändringen var att alla platserna inom äldreomsorg fick ställas in, på grund av risken för smittspridning inom dessa verksamheter. Men även inom övriga verksamheter fanns det en osäkerhet kring hur pandemin skulle påverka möjligheterna att kunna erbjuda ungdomar jobb.

- Vi fick inventera bland alla verksamheter som anmält intresse om att ta emot feriejobbare. Vi fick då fram hur stort bortfallet på platser var och påbörjade ett arbete med att se över om övriga verksamheter, där förutsättningarna fortfarande fanns, kunde öppna upp för att ta emot ungdomar. Intresset visade sig vara stort och det gjorde att vi täckte hela bortfallet av platser, säger Jessica Sorting, enhetschef för medborgarkontor och mötesplatser och ansvarig för Växjölöftet Sommar.

Bland annat har Förskola/fritidshem sysselsatt 74 unga som arbetat på förskolor, skolor och fritidshem. Föreningar har totalt sysselsatt 119 unga med aktiviteter som riktat sig till yngre barn och ungdomar. I år har även föreningar haft möjligheten att ta emot unga som arbetar med praktiska arbetsuppgifter samt för att genomföra skräpplockning, på uppdrag av Tekniska förvaltningen. Aktiviteter har totalt sysselsatt 83 unga som bidragit till att planera, genomföra och handleda yngre barn och ungdomar i olika aktiviteter runt om i Växjö kommun. Platser med extra stöd har totalt sysselsatt 24 unga. Platserna har varit inom Nätverket SIP:s verksamhet Funkibator och Gymnasiesärskolan. Arbetsuppgifterna har varit individuellt anpassade utifrån individuella förutsättningar.

Sommarskola kopplat till garantijobb ger goda resultat

Uppdraget att koppla samman sommarskolan med garantijobben infördes förra året och genomfördes i samverkan med utbildningsförvaltningen. I år kompletterades utbildningskravet med engelska. Det innebar att elever som bedömdes riskera att inte nå fullständiga betyg i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk skulle genomföra sommarskola innan de blev berättigade ett garantijobb.

Under april månad visade utbildningsförvaltningens bedömningsunderlag att 35 elever, som också sökt ett garantjobb, omfattades av kravet på att gå sommarskola. Av dessa 35 elever klarade 13 elever godkänt betyg under vårterminen 2020 och var därmed inte längre aktuella för sommarskolekravet. Fyra elever från Växjö Fria Gymnasium genomför sommarskola under höstterminen 2020 och fem elever tackade nej till garantijobbet, varav minst en för att den fick annat jobb. Resterande 13 elever var aktuella för kombinationen sommarskola vecka 25-26 och därefter garantjobb. Av de 13 elever som kombinerade sommarskola med garantjobb var det sju som prövade för betyg, där två elever blev godkända.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020