Ingen avgift för uteservering under vintern

Växjö kommun har beslutat att ta bort avgiften för uteservering under vintersäsongen. Syftet är att stötta de lokala företagen och underlätta coronasäker servering.

Med anledning av pågående pandemi och för att underlätta för näringslivet i centrum har Växjö kommun och tekniska nämnden beslutat att tillåta vinteruteserveringar i centrum från och med i år. Kommunen kommer inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum, men det krävs fortfarande ett tillstånd från polisen. Vintersäsongen löper från 31 oktober till 15 mars.

Beslutet innebär dock inte att alla platser där uteserveringar funnits sommartid kommer att bli aktuella för uteservering vintertid eftersom vissa platser i centrum måste användas för snöupplag etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2020