Ytterligare åtgärder för att stötta näringslivet

Växjö kommun har vidtagit flera åtgärder för att stödja det lokala näringslivet som drabbats hårt av coronapandemin. Flera av de tidigare åtgärderna förlängs nu med 6 månader och samtidigt vidtas nya åtgärder. Det beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december.

- Kommunen fortsätter att kraftsamla för att hjälpa, stötta och underlätta för att ta företag genom krisen och rädda jobb. Företagare riskerar att förlora sina livsverk och Växjöbor riskerar att förlora sina jobb. Vi behöver nu alla hjälpas åt. Varje Växjöbo kan bidra genom att handla av den lokala företagaren idag, som de vill ska finnas kvar imorgon, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande.

Detta beslutades på kommunstyrelsen idag:

  • Tidigare beslutade åtgärder för att stötta det lokala näringslivet så som uppskov för fakturabetalning av hyror, vatten, el och renhållning, förlängs nu fram till juni 2021.
  • Rutin för att betala leverantörsfakturor så snabbt som möjligt arbetas fram.
  • Uteserveringar tillåts året runt och inga avgifter tas ut för uteservering under pandemin.
  • Möjlighet för näringsidkare att ansöka om att placera ut försäljningsbord i direkt anslutning till sin egen butik. Utan kostnad.
  • Miljö- och hälsoskyddskontoret är generösa med att ge anstånd på tillsynsavgifterna och fokuserar på verksamhetskritiska tillsynsbesök. För att hjälpa företag som är i akut behov av tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Digital tillsyn tillämpas i de fall det önskas och är möjligt för att spara tid och pengar för redan hårt drabbade företag, samtidigt som vi minimerar risken för smittspridning.
  • Inga tillsynsavgifter debiteras för alkoholhandläggning.
  • Kommunens årliga julklapp till de anställda är kopplade till det lokala näringslivet.
  • Restauranger har möjlighet till catering i hemmet, även catering av alkohol tillsammans med maten.
  • Kommunens vikariepool tillgängliggörs och synliggörs för företagare och deras personal som blivit permitterade eller uppsagda.

- Vi har en kontinuerlig dialog med företagen samtidigt som vi förstärker näringslivsinformationen och rådgivning på webb, sociala medier och telefon. Vi håller en frekvent dialog med Företagarna, Svenskt näringsliv, Växjö Citysamverkan, övriga handel och även besöksnäringen för att hela tiden vara ajour om läge och behov av nya åtgärder, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef, Växjö kommun.

Läs mer om åtgärderna här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020