Skicka in årsrapport om f-gas senast den 31 mars

Finns det en kylanläggning eller annan anläggning med f-gaser i din verksamhet? Nu är det dags att skicka in årsrapporten med information om anläggningarna som innehåller fluorerande växthusgaser, så kallade f-gaser.

Är du fastighetsägare eller företagare och har utrustning (exempelvis kyl, frys, luftkonditioneringsanläggning eller värmepump) som innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser, över 14 ton koldioxidekvivalenter? Då behöver vi få in din årsrapport med information om anläggningarna. Du behöver bland annat redovisa när de kontrollerades och vem som gjorde kontrollerna. 2020 års rapport ska vara inlämnad senast den 31 mars.

Du gör den enklast via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Kylbilar eller kylskåp

Har du kylbilar eller kylsläp? Observera då att även dessa utrustningar behöver rapporteras om de innehåller f-gaser över 14 ton koldioxidekvivalenter. En mobil utrustning fylld med gas måste kontrolleras med högst ett års mellanrum även om fordonet eller släpet är avställt. Den som äger bilen den 31 mars är skyldig att se till att en årsrapport har lämnats in senast samma datum.

Mer information om f-gas och rapportering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2021