Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Per Sandberg blir chef för Växjö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Nu är det klart att Per Sandberg blir förvaltningschef för Växjö kommuns nya samhällsbyggnadsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer bestå av det som idag är stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret samt delar av planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen.

Per Sandberg i blå kostym

Per Sandberg blir förvaltningschef för nya samhällsbyggnadsförvaltningen

- Den nya förvaltningen har som främsta uppdrag att skapa förutsättningar för en levande stad och landsbygd, och säkerställa att vår kommun växer på ett hållbart sätt. Jag är väldigt glad att Per Sandberg med sin kompetens och erfarenhet ska leda det arbetet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Per Sandberg arbetar idag som förvaltningschef på förvaltningen för arbete och välfärd. Han leder också en av Växjö kommuns fem huvudprocesser - Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad.

- Det känns otroligt inspirerande att få vara med och ta nästa steg i det fortsatta arbetet med att bygga vår kommun och vårt samhälle starkt. Jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften, men vet att vi har en fantastisk kompetens på förvaltningarna när vi nu ska starta något nytt, säger Per Sandberg.

- Per Sandberg har över 20 års erfarenhet av att jobba med de mer mjuka delarna inom samhällsbyggnad. Han har också under flera år varit processägare för den av våra huvudprocesser som handlar om näringsliv och arbetsmarknad som är en viktig del i samhällsbyggandet. Han har också lång erfarenhet av myndighetsutövning. Per har därmed en mycket stark kompetens och erfarenhet, och är dessutom en van förändringsledare och chef, säger Monica Skagne, kommunchef.

Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen planeras vara på plats i slutet av 2021 alternativt början av 2022. Per Sandbergs uppdrag blir initialt att bygga upp den nya organisationen inför starten. Vilket datum han tillträder sin nya tjänst är ännu inte klart. En tillförordnad förvaltningschef på arbete och välfärd kommer att utses inom kort.

Nämnderna som de ser ut idag finns kvar till årsskiftet 2022/2023, då den nya nämndstrukturen är på plats.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021