Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny riktlinje för flexibel arbetsplats i Växjö kommun efter pandemin

Växjö kommun har tagit fram en ny riktlinje för att kommunen ska kunna erbjuda en flexibel arbetsplats även efter covid-19-pandemin. Med utgångspunkt i verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär kommer medarbetarna ges möjlighet att, när det fungerar, arbeta på annan plats än på huvudarbetsplatsen.

Riktlinjen gäller för medarbetare i Växjö kommuns förvaltningar, bolag och Värends räddningstjänst. Ärendet om den nya riktlinjen har varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott, ksop, som sa ja till förslaget. Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen 14 september.

- Under pandemin har stora delar av Växjö kommuns administrativa personal arbetat hemma för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Med en tydlig riktlinje säkerställer vi att vi tar vara på lärdomar som dragits under den här perioden samtidigt som vi blickar framåt för att tillmötesgå morgondagens krav på en modern och attraktiv arbetsgivare, säger Andreas Olsson (C), ordförande i ksop.

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra hur Växjö kommun som arbetsgivare avser skapa en flexibel arbetsplats. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det finns förutsättningar för att arbeta på annan plats än på huvudarbetsplatsen.

- Tanken är inte att arbetsplatser helt och hållet ska övergå till att arbeta på distans. Men för att lyckas fånga upp och behålla medarbetare behöver framtidens arbetsplats kunna erbjuda flexibilitet och öppenhet gällande var, när och hur arbetet kan utföras. Ett sådant förhållningssätt är viktigt för att våra medarbetare ska trivas och göra ett bra jobb för våra invånare, besökare och företagare, säger Lena Gustafsson, hr-chef i Växjö kommunkoncern.

Den nya riktlinjen planeras träda i kraft från och med 1 oktober 2021.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021