Höjd ersättning till lanthandlare

För att värna en levande landsbygd och ge förutsättningar för en fortsatt servicetillgång föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott idag att höja ersättningen av hemsändningsstödet till lanthandlare. Stödet föreslås att höjas till 200 kronor per leverans.

Sedan 2019 har Växjö kommun avtal med fyra lokala lanthandlare om hemleverans av varor till kunder. Stödet, som kallas hemsändningsstöd, är till för att säkra en god varuförsörjning för alla kommuninvånare oavsett var de är bosatta.

På grund av ökade drivmedelspriser föreslår nu kommunstyrelsens arbetsutskott att hemsändningsbidraget höjs med 50 kronor, från 150 kronor till 200 kronor, per leverans som en del i att bibehålla den stärkta servicen på landsbygden.

- I vår kommun vill vi att det ska finnas förutsättningar till en god service runtom i hela kommunen. I en tid då drivmedelspriserna sticker iväg finns ett behov av att höja ersättningen till lanthandlarna för att de fortsatt ska ha möjlighet att hålla en hög servicenivå till sina kunder. Lanthandlarna i kommunen är viktiga för en levande landsbygd, säger Andreas Olsson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Växjö kommun.

Kommunstyrelsen tar beslut i ärendet den 8 november och den höjda ersättningen kommer i så fall gälla från och med det fjärde kvartalet i år.

Bakgrund

Växjö kommun har ett avtal med fyra lanthandlare sedan 2019 om hemleverans av varor till kunder. Som en del av avtalet betalar Region Kronoberg 50 procent av beloppet varje kalenderår. Tidigare har lanthandlarna fått en kompensation på 150 kronor per leverans, nu föreslås ersättningen att höjas till 200 kronor per leverans.

Senast uppdaterad: 1 november 2022