Ingen avgift för uteserveringar under 2023 för att stötta det lokala näringslivet

Tekniska nämnden har beslutat att förlänga avgiftsbefrielsen gällande uteserveringar och trottoarpratare i Växjö kommun. Beslutet innebär att kommunen inte kommer ta ut någon avgift för detta under 2023.

- Restaurangbranschen drabbades hårt under pandemin, nu riskerar många företag att behöva slå igen sin verksamhet på grund av ökade energikostnader. Vi vill göra vad vi kan för att bevara ett levande centrum, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Avgiftsbefrielsen gäller under hela 2023 för både uteserveringar och trottoarpratare. Företagen måste däremot fortfarande ansöka om tillståndet hos polisen. Avgiften för ansökan om polistillstånd och eventuella avgifter till privata fastighetsägare påverkas inte av detta beslut.

Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 16 november 2022