Företag vill växa på Teleborg

Fem företag längs Vallviksvägen på Teleborg vill köpa mark av kommunen för att bygga ut. God tillväxt och därmed fler anställda gör att lokalerna är trånga.Företagen som vill ha till stånd en detaljplaneändring är Tönnerviks Horwath Revision, Input Interiör, Office ITPartner, Formac och VÖFAB.
– Vi är i akut behov av större lokaler på grund av stark tillväxt. På fem år har vi ökat från 30 till 60 anställda. Vi har tittat på andra tomter men föredrar att vara kvar här med närhet till universitetet och bra skyltläge längs Teleborgsvägen, säger Joakim Persson, vd på Office ITPartner (på bilden tillsammans med Erik Lundqvist, Input och Jan Carlsson, Formac).

Mellan de fem fastigheterna, med infart från Vallviksvägen, och Teleborgsvägen finns ett oplanerat markområde. Förslaget från fastighetsägarna är att fastighetsgränsen flyttas 10-15 meter österut mot Teleborgsvägen och att bygghöjden ändras till nio meter för att kunna bygga på en våning på befintliga hus.

Från kommunens sida är man positiv till att göra en överenskommelse om försäljning som kan träda i kraft när detaljplanen är klar. Vanligen säljs endast detaljplanerad mark men för att företagen ska kunna fortsätta utveckla sin verksamhet är man beredd att göra att undantag.
- Bra att vi hittat en lösning. Vi måste se till att företag som befinner sig i tillväxt får möjlighet att bygga ut, säger näringslivsutvecklare Björn Collin.

Det är ett glädjande besked för Joakim Persson och de andra som länge försökt få en ändring till stånd.
– Det här är hur bra som helst. Nu kan vi börja planera för fortsatt tillväxt, säger han.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017