Snart startar Inflyttarservice i Växjö

One partner group i Växjö har lanserat en inflyttarservice, som ska hjälpa företag att guida nyrekryterade medarbetare och deras familjer att komma till rätta i Växjö. Jenny Skoglund kommer att gå in som affärsområdeschef för Inflyttarservice och nylansera tjänsten inom företaget.

Inflyttarservice

Jenny Skoglund är ansvarig för Inflyttarservice som One partner group håller på att starta upp. På bilden tillsammans med Christofer De la motte från samma företag.

Varför har ni valt att starta upp Inflyttarservice?

Vi ser att företagen i regionen har ett behov av att attrahera och rekrytera kompetens utifrån och även ta väl hand om de nyrekryterade och deras ev. medflyttande familjer. En mängd frågor och praktiska göromål uppstår i samband med en flytt och ett nytt arbete och det är där vi kan hjälpa till! Det ska ju fungera på alla plan, både vad gäller sysselsättning, boende och fritid för hela familjen. Vi vill att de nyinflyttade ska känna sig välkomna och trivas på sin nya hemort och därmed hjälper vi företagen anställa toppkompetens som etablerar sig långsiktigt.

När beräknar ni att komma igång?

Vi håller just nu på att rekrytera ytterligare en person som ska arbeta som inflyttarspecialist och vi beräknar att komma igång i full skala i början av nästa år.

Du jobbade tidigare som ansvarig för Medflyttarakademin (medak) Är detta som ett nytt medak?

Detta skulle kunna ses som en uppgraderad version. Medak fokuserade mycket på den medflyttande parten medan Inflyttarservicen har mer flexibla och bredare lösningar som utgår från både inflyttare och ev. medflyttande partner och barn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2017