Efterfrågan på verksamhetsmark slår alla rekord

Just nu finns ett 80-tal större etableringsärenden i pipeline hos kommunens näringslivskontor. Många befintliga företag växer och behöver expandera. Samtidigt har antalet företag som flyttat sin verksamhet till Växjö ökat markant.

World Trade Center och Växjö stationsområde i solnedgången.

- Vi har under 2017 sålt mer än 150 000 m2 verksamhetsmark vilket med god marginal är den högsta noteringen så långt tillbaka i tiden vi kan se. Just nu håller på att skräddarsy lösningar för ett 40-tal företag som sammantaget behöver mer än 700 000 m2 för att klara sina expansionsplaner och därtill har ytterligare ett flertal företag aviserat att de räknar med ett expansionsbehov inom en snar framtid, så det finns goda förutsättningar för att slå rekordet igen 2018 säger näringslivsutvecklare Björn Collin.

I september öppnade kommunen upp för försäljning av ca 170 000 m2 i etapp två på Ekeberg och mycket är redan intecknat. Till sommaren 2018 förväntas detaljplanen för Öjabymotet längs riksväg 25 och 30 vara klar. Då har kommunen och en privat intressent ytterligare ca 200 hektar att erbjuda.

- Med ny mark ser vi nu att vi kan möta den allt större efterfrågan på attraktiva företagstomter. Samtidigt innebär den starka expansionen att befintliga lokaler frigörs när företag bygger nytt, och flyttkedjorna öppnar upp nya möjligheter för många företag. Vi har ett intressant pussel att lägga den närmaste tiden, säger Björn Collin.

Samtidigt slår Växjös ökade attraktionskraft igenom i övriga Sverige. Nyföretagandet minskar något och följer rikstrenden. Men det som sticker ut är ökningen av antalet företag som väljer att flytta sin verksamhet till Växjö.

- Färska siffror visar att 170 företag flyttat till Växjö under perioden januari-november 2017. Sett till hela året kan det bli en ökning med närmare 20 procent jämfört med 2016, säger näringslivschef Thomas Karlsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2018