Anders Borg hyllar Växjös framåtanda

Under frukostmötet för nätverket Vi älskar Växjö i slutet av oktober deltog Anders Borg för att delge sin syn på världshandeln och Växjös företagsklimat. Under frukostmötet lyftes både ljusa och mörka moln på horisonten samt Växjös tillväxt och arbete framåt.

Det första digitala frukostmötet Vi älskar Växjö leddes av moderator Catarina Löwenadler med Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun, och Anders Borg som gäster.

Orosmoln och ljusglimtar

I det globala perspektivet har världsekonomins återhämtning mycket stora gap mellan olika sektorer och länder. Vissa sektorer inom näringslivet går på fulla cylindrar medan andra sektorer har en mer långsam återhämtning.

anders borg

När Anders Borg under sin presentation blickade mot horisonten kunde han identifiera både mörka och ljusa moln. Den ökade konflikten i världshandeln mellan USA och Kina är ett orosmoln som han menar innehåller både säkerhetspolitiska, ekonomiska och ideologiska dimensioner. Även den stora klimatomställning som vi står inför är något som kan anses vara en utmaning som måste tas på allvar. Men det är inte bara mörker på horisonten.

- Om man försöker höja blicken och tänka långsiktigt så ser världen rätt så bra ut fortfarande. Den stora förskjutningen av världsekonomin genom digitaliseringen är ju bara i sin början, säger Anders Borg.

Digitaliseringen pekades ut som en megatrend som kan bidra till fortsatt tillväxt. Anders lyfte Microsoft som ett exempel där bolaget ökat försäljningen av sin cloud-del med 50 procent under tredje kvartalet av 2020. Den andra stora megatrenden som pekades ut var globaliseringen och Kina och Asiens fortsatta tillväxt. Den välutbildade arbetskraft som kommer att träda in på världsmarknaden samtidigt som den globala medelklassen fortsätter växa tror Anders kommer att leda till en fundamental förbättring av den ekonomiska utvecklingen.

Växjö kan växa

När Anders kokar ner trenderna till att titta på vad Växjö kan göra som specifikt case finns det många ljusglimtar.

- Fundamentalt så är vi inne i en period där världsekonomin kommer växa under de kommande 10 och 20 åren och ni i Växjö äger er framtid. Kommunen, företagen, banker, och investerare kan bygga ett företagsklimat som gör att ni kan fortsätta växa. Jag hoppas verkligen att ni känner den här positiva energin och de möjligheter som jag som utomstående upplever när jag får komma och träffa er i Växjö, säger Anders Borg

Några av de faktorer som haft positiv effekt för Växjö identifierades till:

  • Befolkningstillväxten
  • Den höga digitala mognaden
  • Investeringar i forskning och utveckling

Linnéuniversitetet pekades ut som en stor tillgång då det enligt Anders Borg, är ett näringslivsvänligt universitet, även om det finns utrymme för förbättringar.

Kompetensförsörjning viktigt för framtiden

Gällande utmaningar för Växjö pekades bland annat arbetslösheten ut som en utmaning och det finns en risk att det kan kopplas till integrationen. Anders menade att tendenser till utanförskapsområden behöver hanteras både när det gäller att förstärka utbildning, socialtjänstens arbete så arbetslinjen gäller samt att trygghet och oro till brottslighet inte blir ett hinder. Något som ansågs viktigt var också att lägga fokus på utbildningar för framtiden då det behövs fler ingenjörer, systemvetare och andra digitala kategorier.

- Det vi kan fånga upp efter frukostmötet med Anders Borg är betydelsen av kompetensförsörjning. Linnéuniversitetet har en styrka i att samarbeta med näringslivet och fånga upp de behov som finns och på det sättet kan vi rikta utbildningspaketet mot det som näringslivet behöver, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun.

bild
Fredrik menar även att det finns möjligheter att fokusera på digitalisering och renodlade ingenjörsutbildningar i framtiden och gällande de som står utanför arbetsmarknaden är det viktigt att få in människor i studier och matcha mot behovet på marknaden.

Titta på frukostmötet i efterhand. Länk till annan webbplats.

Här hittar du presentationen från frukostmötet. , 3 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag