Atteviks satsar på Nylanda

Atteviks Lastvagnar har idag sin verksamhet bredvid I11-området i Växjö. Efter att i tio års tid planerat för en nyetablering har de nu bestämt sig för att satsa på Nylanda.

- Vi behöver ett större utrymme dit våra kunder ska känna att de enkelt kan ta sig med sina transporter. Nylanda är en knutpunkt och helt optimalt för vår verksamhet, säger Patrik Rehnqvist, vd Atteviks Lastvagnar.

På Söderleden, precis bakom Ingomacken, ligger Atteviks Lastvagnar, en av de större återförsäljarna för Scania Sverige. Förutom försäljning av lastbilar och släpvagnar har Atteviks Lastvagnar stort fokus på serviceverksamhet som omfattar reparationer, service, lastbilspåbyggnader, hydraulik- och skadereparationer.

atteviks

- Atteviks är i grunden ett familjeföretag som bildades för 1945. Strategin var redan då att strategiskt förvärva och växa. I år firar vi 75 år och har ett fortsatt långsiktigt fokus för att utveckla våra verksamheter i synergi med andra.

Växjö växer

Växjö kommun växer och inom ett par år är vi 100 000 invånare. All fler väljer att etablera sin verksamhet i kommunen vilket gör att mer verksamhetsmark är viktigt för att näringslivet ska kunna fortsätta expandera.

- Nylanda har ett bra läge där det ligger längs med pulsådern av de större vägarna samt flygplatsen. Det är lätt att ta sig till Nylanda och då vi nu vill optimera verksamheten och få större ytor så är det perfekt för oss och för den kundkrets vi har. Vi ser redan nu Nylanda som är en mindre knutpunkt och ser framemot att börja skissa på bygget, säger Patrik.

Nylanda är ett område på 140 hektar som passar många olika verksamheter som vill etablera sig nära väg 30 och flygplatsen.

- Jag är tacksam att samarbetet med Växjö kommun har varit så enkelt. Diskussionerna inför vår etablering på Nylanda har varit bra och vi har fått snabb återkoppling och ett professionellt bemötande, berättar Patrik.

Hållbara möjligheter

För Atteviks Lastvagnar är läget väldigt viktigt både ur ett logistikperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. De hoppas på att kunna bygga en fastighet med reducerad energianvändning, tillvaratagande på spillvatten, solenergi, återvinning av kemikalier, allt för att minska sin egna miljöpåverkan. De har som mål att minska sina interna transporter och påverka sina kunder genom att erbjuda hållbara alternativ.

- Scania är väldigt offensiva i detta arbete, och då vi är en av de större återförsäljarna så är det viktigt att vi följer med i deras utveckling. Scania är med och ska uppfylla Parisavtalet genom att göra sin produktion och fordonsflotta co2 neutral, och där måste vi vara med. Scania har det största utbudet av hållbara bränsle alternativ och lanserar nu el-lastbilar, elhybrider och gasdrivna transporter. Det är spännande att vara med och utveckla för framtiden.

Utmaningar och möjligheter

Allt eftersom tekniken utvecklas ökar även behovet av rätt kompetens.

- En utmaning jag ser framåt är hur vi ska hitta rätt kompetens. Ju mer högteknologiska våra lastbilar blir desto större kompetens krävs för att hantera det. Vi har redan idag ont om utbildade mekaniker och svårare blir det. Vi behöver ha en strategisk plan för att kunna kompetesförsörja oss för framtiden. Vi samarbetar redan idag med skolorna men behöver hitta fler arenor för att lyfta utbildningen och behovet, avslutar Patrik.

Atteviks planerar att tillträda marken på Nylanda i september 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag