Digitala veckan vill inspirera

Den 16-20 november är Digitala veckan tillbaka med syfte att inspirera till förändring, digitalisering och digital transformation genom lokala exempel men även med föreläsare som kommer utifrån Växjö.

digitala veckan

Digitala veckan är ingen explicit utvecklarkonferens om man frågar Andreas Freij, ordförande för Digitri som är föreningen bakom digitala veckan. Målet är snarare att inspirera små och medelstora företag till digitalisering. Digitala veckan har även ambitionen att samla alla som verkar för en ökad digitalisering inom regionen, visa upp våra It-bolag och föreningar samt påvisa att vi faktiskt är en av Sveriges största IT-hubbar och att det är här det händer.

- Vi ser att många små- och medelstora företag behöver öka sin grad av digitalisering. Vi tror att vi kan inspirera och även vara en länk mellan bolag som vill ta nästa steg i sin digitalisering och de aktörer som kan ge dem det stöd som krävs för att komma vidare, säger Andreas Freij.

Lokala föreläsare och kända bolag

Under digitala veckan kommer deltagare bland annat få lyssna på:

  • Women Ahead, Petra Laewen - Berättar om hur vi kan attrahera fler kvinnor till IT-branschen
  • Immersivt, Niclas Johansson - landets största sajt om VR/AR som har omvärldsbevakat och hjälpt verksamheter att komma in i tekniken sedan 2013.
  • Visma, Martin Öberg - Martin kommer berätta om distansarbetets konsekvenser ur ett säkerhetsperspektiv.
  • Google, Andreas Strid - berättar om den nyligen åtagna målsättningen att till 2030 globalt helt övergå till förnybar energi i sina datacenter och övrig verksamhet.

För att skapa en länk mellan föreläsare och åhörare presenteras också det nya konceptet Backstage.

- Backstage är ett koncept som är nytt för i år där man på fredagen kommer ha möjlighet att boka individuella möten med de flesta föreläsarna för att helt kostnadsfritt bolla idéer och hur man kan ta saker vidare. Vi ser redan stort intresse kring att vara med här, säger Andreas Freij.

Samhörighet i IT-Växjö

Digitri vill även med Digitala veckan visa på att det finns en samhörighet mellan IT-bolagen i Växjö.

- Detta är ett sätt att visa upp att det finns rätt coola bolag som gör rätt häftiga saker i regionen. Som läget är idag så behöver vi mer arbetskraft till hela IT-sektorn så om vi kan göra IT-hubben här i Växjö ännu hetare och därmed öka inflödet av kompetens, avslutar Andreas Freij.

Mer information om digitala veckan Länk till annan webbplats.

bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag