"Ett utvecklande näringsliv är mer än bara process och strategi"

Från att i flera år haft världen som arbetsplats är han nu åter i Växjö. Doktoranden och ekonomen Fredrik Lindblad som sedan den 3 augusti titulerar sig näringslivschef på Växjö kommun.
- Växjö är en kommun på framfart och jag ser fram emot att vara med och utveckla näringslivsarbetet, säger han.

Fredrik

Växjö kommun har idag 93 000 invånare, 9 000 företag och 33 000 studerande på Linneuniversitet. För 20 år sedan såg dessa siffror annorlunda ut. Då fanns inte Linneuniversitetet, kommunen hade 74 000 invånare och antalet företag var färre.

- För att en kommun ska ha ett rikt näringsliv krävs det en vilja, engagemang och givetvis förutsättningar. Utvecklingen de senaste 20 åren visar att Växjö är en kommun där man både vill bosätta sig, etablera sitt företag och studera, säger Fredrik Lindblad.

Utveckla och förbättra

Näringslivschefens uppgift är att tillsammans med näringslivsavdelningen, andra förvaltningar och bolag samt externa parter, möjliggöra och utveckla näringslivs- och tillväxtfrågorna i kommunen. Det innebär bland annat att utveckla och förbättra företagsklimatet för näringslivet, underlätta för företagande och generera etableringar av fler företag i kommunen.

- Att kommunen ska ha ett bra företagsklimat är inget vi själva styr eller ansvarar över utan det kräver samsyn och samverkan med externa parter både lokalt, regionalt och nationellt. Det är inget enmansrace utan ett arbete som drivs av politik och som vi sedan är med och genomför, säger Fredrik.

Han fortsätter.

- Tidigare i år tog vi fram en näringslivsplan vilken ska stötta oss i arbetet att utveckla kommunens näringsliv. Vi vill ge företag goda förutsättningar att växa och utveckla sina verksamheter i hela kommunen. Det gör vi bland annat genom löpande omvärldsbevakning, trendspaning och analys samt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan processer, förvaltningar och bolag. Men ett utvecklande näringsliv är mer än bara processer och strategi, säger Fredrik.

Samverkan med akademin

Bristande kompetensförsörjning upplevs vara ett av de största tillväxthindren för näringslivet. Tillgången till arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för att företag fortsatt ska kunna växa och vara konkurrenskraftiga. (rapport tillväxtverket)

- Vi behöver stärka samverkan mellan näringslivet, utbildningssamordnare, akademi och civilsamhället. Det är viktigt för att vi ska kunna säkerställa en väl fungerande och långsiktig kompetensförsörjning.

I Växjö kommuns näringslivsplan står det:

Växjö ska vara en välkomnande och naturskön universitetsstad av internationell karaktär där hållbarhet, kreativitet och entreprenörskap aktivt lyfts fram. Universitetsstaden ska utvecklas med ett tydligt fokus på studenterna och campus är en plats för nytänkande och gränsöverskridande möten. Tillsammans skapar vi relationer mellan studenter, näringslivet och samhället för största möjliga utväxling för att finna varandra på framtidens arbetsplatser.

- Näringslivsplanen pekar ut de utvecklingsområden som vi tror spelar roll för ett attraktivt företagsklimat och ett framtida växande näringsliv i Växjö. Planen ska bidra till att skapa en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med näringslivsfrågor. Att jag har fått förmånen att tillsammans med mina medarbetare leda detta arbete är jag väldigt stolt över.

Förståelse för förändring

Fredrik Lindblad har en bakgrund inom såväl lokala som internationella företag. Han kommer nu senast från Linnéuniversitetet där han gjort sin doktorsavhandling i skogsindustriella produktionssystem. Han har även varit involverad i att samordna forskningsprojekten mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet i träbyggnadsprojektet Torparängen. Att han erbjöds rollen som näringslivschef tror han beror på sin erfarenhet från att ha arbetat nationellt och internationellt med både större och mindre förtag.

- Jag har erfarenhet både från företag som ska etablera sig i mindre välutvecklade områden till företag som ska slå igenom där det redan finns en ekonomi och en konkurrens. För att lyckas utveckla näringslivet så krävs det ha en förståelse för helheten, berättar Fredrik.

Han berättar om sitt arbete i Dubai och om när han arbetade i de mindre välutvecklade länderna i regionen där huvudfrågan fortfarande handlar om rent vatten, skola och sjukvård. Han berättar om kulturkrockarna och hur man måste ställa om sitt tankesätt för att samarbetet ska fungera.

- För att kunna förändra och utveckla behöver man förstå hur ett samhälle fungerar, hur man lever i landet och vilka lagar och regler som gäller. Att arbeta med näringslivsfrågor i Sverige handlar mer om att förstå företagen, vad de behöver för att utvecklas och lyckas och vad som krävs av kommunen för att underlätta deras arbete.

- Alla företag kan behöva stöd i det vardagliga vare sig det gäller bygglov, nyetablering eller kompetensutveckling. Självklart ska vi stötta i dessa frågor men det är även viktigt att vi arbetar långsiktigt. Näringslivsplanen är ett bra stöd och ett arbetsverktyg för att vi ska kunna göra detta, avslutar Fredrik.

Fakta

Fredrik Lindblad föddes 1971 och bodde sina första 12 år utanför Helsingborg. Flyttade sedan till Småland. Efter skolgången arbetade han utomlands i bland annat Dubai, Frankrike, Tyskland och Sydafrika. Bor idag centralt i Växjö med sambo.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag