Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Företagsmöjligheter med Nylanda verksamhetsområde

Nylanda verksamhetsområde

Precis intill Småland airport ligger Nylanda verksamhetsområde. Ett område på 140 hektar där företag ska etableras. Planen är satt, efterfrågan är stor och förarbetet på området har påbörjats. Den 21 april tas det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige.

Vi tar oss ut till Nylanda verksamhetsområde och går upp till den högsta punkten som vi kan hitta. Skog, sand och kalhygge är i princip det vi ser idag, på områdets 140 hektar. Vi ser även Växjö, nästan bara ett stenkast bort.

- Vi vill ge vårt näringsliv möjlighet att utvecklas och den möjligheten ger vi med Nylanda. Läget är bra, området är stort och detaljplanen är flexibel, berättar Mikael Johansson, projektledare Växjö kommun.

Stor efterfrågan på mark

Växjö kommun växer. Både ur ett befolkningsperspektiv men även vad gäller etablering av nya företag. Företagsmark som kommunen erbjuder idag är nästintill slut. Ett nytt verksamhetsområde är angeläget ur flera synpunkter.

- Växjö är en attraktiv stad i en växande region och om vi vill behålla våra företag och även ge möjlighet till nyetablering så måste vi kunna erbjuda mark. Det har saknats länge i kommunen och det känns jättebra att kunna erbjuda näringslivet potentialen att utvecklas, säger Henrik Swahn, fastighetschef Hovs mark & maskin.

Det finns redan idag en stor efterfrågan och ett intresse för företag att etablera sig i Nylanda. Då områdets utformning och detaljplan är flexibla så passar området många, det kan vara allt från lager/logistik, kontor, industri till hotell och restaurang.

- Vi har en intresselista som vi nu går igenom och kontaktar. Nu ser vi fram emot det slutgiltiga beslutet i april som vi såklart hoppas blir positivt. Vår förhoppning är att de första företagen ska kunna tillträda sina nya tomter under 2021 säger Henrik Swahn.

Arbetet har påbörjats

Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin äger marken i området. Ett samverkansavtal avseende planeringen tecknades under 2017 och sedan dess har arbetet pågått. Det är mycket som kan förberedas även om inte det slutliga beslutet har tagits än.

Just nu pågår projektering av gator och vatten och avlopp. Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin har även ett gott samarbete med Trafikverket som förbereder byggnation av cirkulationsplatser på riksvägen för att ansluta området. I väntan på beslut pågår även avverkning och byggnation av transportväg inom området.

Äger du ett företag och är intresserad av att etablera dig i Nylanda? Kontakta Maja Ivarsson, projektledare Växjö kommun på telefon 0470-410 00 eller Henrik Swahn, fastighetschef Hovs Mark & Maskinlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2020
Jobb och företag