Gott nytt år 2021

Nu sätter vi snart punkt för 2020 och det är ett annorlunda år att titta tillbaka på. För näringslivet har det varit en speciell och delad upplevelse av året och vi hoppas att nästa år kommer att gå i en mer hoppfull riktning.

Fredrik Lindblad, näringslivschef

Under 2020 har flera branscher mötts av motgångar utan motstycke medan andra visat rekordår. Oavsett så har det här året drabbat de flesta på ett personligt plan och vi kommer för alltid att komma ihåg den här perioden. Tittar vi specifikt på näringslivet så har hotell, restauranger och handlare drabbats hårt. Det är ett tufft år som ligger i backspegeln för dessa branscher och jag vill uppmana alla som har möjlighet att stödja våra lokala företag, som behöver mer stöd nu än någonsin.

Vi är många som ser fram emot utrullningen av vaccinet och att vi ska börja ta oss tillbaka till ett normalläge. Detta normalläge kommer med största sannolikhet inte att vara på samma sätt som innan pandemin slog till. Digitaliseringen har accelererat och förändrat våra beteenden och arbetssätt på ett sätt som annars skulle tagit flera år att genomföra och mer förändring är att vänta. Krisperioder har historiskt genererat perioder med innovationer och vikten av innovation är kanske av ännu större betydelse nu. Vi kan ställa oss frågan hur detta kommer att påverka näringslivet framöver.

Jag tror att samverkan och innovationsarenor kommer bli allt viktigare i framtiden. Branschöverskridande samarbeten och samverkan med universitet kommer skapa gynnsamma relationer. Det känns därför som ett steg i rätt riktning att Videum Science Park initierat ett projekt där fokus ligger på ökad kunskap om innovation och innovationsprocesser för små och medelstora företag. Att hjälpa små och medelstora företag att ta del av forskning och att skapa arenor för innovation kommer bidra till fortsatt tillväxt i Växjö.

Styrka i Växjö

Året har trots världsläget burit med sig några positiva stunder. Mitt första halvår som näringslivschef har bekräftat för mig att det finns en styrka, innovationskraft och vilja att arbeta framåt för fortsatt expansion i Växjö.

Det är många av er företagare som redan har hört av er till mig. Att ni känner att ni kan och vill ta kontakt för att ge inspel, föra samtal och ge förslag är något jag värdesätter högt. Det är tillsammans som vi skapar ett gott företagsklimat och det är även något som vi äger tillsammans. Jag har hunnit träffa några av er och med vissa av er har mötena initialt fått bli digitala. Jag ser fram emot att kunna träffa er alla personligen. Tveka aldrig på att höra av er till mig eller mina kollegor, vi finns tillgängliga för er.

Jag vill passa på att blicka framåt och lyfta några aktiviteter och nyheter som vi har planerade för början av nästa år.

  • Upphandlingsskolan – Vi vill göra det lätt att göra rätt när det gäller att delta i offentliga upphandlingar. På våren har vi tre träffar planerade på olika teman och där finns möjlighet att ställa frågor till upphandlingschef och upphandlare.

  • Företagsbesök - Vi hoppas kunna fortsätta med våra företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsen. Varje år genomför vi 60-80 stycken företagsbesök tillsammans med hela kommunstyrelsen. Vill du ta emot oss på ett besök kan du skicka ett mail eller ringa.

  • Vi älskar Växjö - Nätverksträffar där vi tar avstamp i platsen Växjö. Håll utkik för mer information om kommande träffar under våren.

  • Kvalitetsrådet – Växjö kommun har tillsatt ett kvalitetsråd med syfte att erbjuda bättre service, möta behov och bli tydligare i vår kommunikation gentemot företag. Vi planerar anordna dialogmöten för att involvera företag i arbetet under året.

  • Besöksnäringsplan – Under 2021 kommer vi att färdigställa en besöksnäringsplan. Planen kommer att vara vårt redskap för ett systematiskt och strategiskt arbetssätt för besöksnäringens framtida utveckling.

  • Nylanda – Tillgänglig verksamhetsmark är en förutsättning för expansion och nyetableringar. Detaljplanen för verksamhetsområdet vann laga kraft i maj och har möjliggjort 140 hektar verksamhetsmark. Här ser vi fram emot fler nyheter framöver.

Detta var lite av vad vi har att se fram emot nästa år och vi hoppas givetvis att kunna återkomma med fler aktiviteter. Min förhoppning är att vi tillsammans ska skapa tillväxt i näringslivet.

Hoppas vi ses framöver och gott nytt år!

Vänligen,

Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun

fredrik.lindblad@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag