Hållbarhet och innovation går hand i hand

Hållbarhet och cirkulära affärsmodeller är ett utpekat område i Växjö kommuns näringslivsplan där vi arbetar fokuserat med Hållbara Växjö 2030. Ett företag som ligger långt fram med sitt hållbarhetsarbetet är skogsföretaget Södra som har en tydlig hållbarhetsprofil.

Näringslivets roll och engagemang är centralt för att kunna leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Skogsföretaget Södra, med huvudkontor i Växjö, var tidiga i sitt hållbarhetsarbete och fortsätter att vara ledande när det kommer till hållbara innovationer från skogen. Kristina Altner jobbar som enhetschef på hållbarhetsavdelningen på Södra och är övertygad om att det går att utveckla fler lösningar och innovationer från skogen.

Kristina Altner, Södra

- Skogen och produkter baserade på skogsråvara är en del av omställningen till en biobaserad ekonomi med lägre klimatavtryck. Södra sätter stor vikt vid hållbarhet, både för att säkerställa en ansvarsfull verksamhet men också för att skapa värde till samhället, säger Kristina Altner.

Hur ser Södras hållbarhetsarbete ut?

- Vi arbetar med hållbarhetsfrågor både lokalt i våra verksamheter och koncerngemensamt med skogen och medlemmen som utgångspunkt. Av skogsråvaran producerar vi bland annat sågande trävaror, korslimmat trä, pappersmassa, textilmassa, biobränslen och energi. Hållbarhetsarbetet utgår från våra viktigaste hållbarhetsfrågor som är klimatpositiv verksamhet, hållbart skogsbruk, hållbar innovation, effektivt resursnyttjande, ansvarstagande arbetsgivare samt ansvarsfulla affärer. Vi har gemensamma policys, hållbarhetsmål och en redovisning som styr arbetet och ger oss en helhetsbild. Vår övertygelse är att hållbarhet är ett affärsvärde och en förändringsparameter som ska ge en effekt för våra affärspartners.

Ni var tidiga med att likställa hållbarhetsmålen med koncernens finansiella mål, vad har det betytt och hur har det mottagits av kunder och samarbetspartners?

- Styrelsens beslut att likställa våra hållbarhetsmål med koncernens finansiella mål är en tydlig signal om hållbarhetsfrågornas betydelse. Skogen och produkter baserade på skogsråvara är en del av omställningen till en biobaserad ekonomi med lägre klimatavtryck. Med detta sagt är det avgörande att vi i Södra sätter stor vikt vid hållbarhet, både för att säkerställa en ansvarsfull verksamhet men också för att skapa värde till samhället. Merparten av våra kunder och samarbetspartners värdesätter våra ambitioner och hållbarhetsarbete, detta är vi ju såklart väldigt stolta över.

Cirkulär bioekonomi, hållbara innovationer och en framtid byggd i trä är rubriker förknippade med Södra. Hur ser vi att Södra arbetar aktivt med dessa frågor?

- Innovation och hållbarhet är frågor som går hand i hand där vårt fokus är att prioritera innovationer med bättre hållbarhetsprestanda än befintliga alternativ. Vi har just nu flera intressanta projekt på gång. Bland annat har vi under året inlett produktionen av kommersiell biometanol, vilket är den första fabriken av sitt slag. Biometanolen är en förnybar produkt, fossilfritt producerad.

- Vi arbetar också med utvecklingen av OnceMore®, som är en Södraunik process för storskalig textilåtervinning. I processen OnceMore® separerar vi bomull och polyester från polycotton, en av världens mest använda textiltyper. Cellulosa från bomullsfibrerna kombineras sedan med cellulosa från trä och slutprodukten levereras som en högkvalitativ dissolvingmassa till textilindustrin, precis som vår massa för viskos och lyocell.

Hur ser du på framtiden? Kommer vi kunna nå målen i agenda 2030?

- Agendan är unik i sitt slag och vi står inför många utmaningar till 2030. 2020 har verkligen visat sig vara ett år av oförutsedda händelser, utmaningar och omställning. Pandemin har fått fruktansvärda konsekvenser men vi har också lärt oss att ett ökat fokus på hållbarhet och klimatomställning är avgörande. En gemensam agenda och målsättningar är viktiga för att möta de utmaningar vi står inför. Vi på Södra är beroende av partnerskap och goda samarbeten för att nå våra högt uppsatta mål. Jag tror på en ljus framtid, men för att driva förändring krävs tydliga prioriteringar, omställning och samarbete.

Fakta

Södra Skogsägarna etablerades 1938 med uppdraget att ta hand om och förädla medlemmarnas råvara. I dag, 82 år senare, har Södra 52 000 medlemmar, 3 100 medarbetare och omsätter 23 miljarder kronor. Fortfarande med samma uppdrag; att förädla medlemmarnas skogsråvara.

www.sodra.com Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag