Tidiga konjunktursvängningar för

bemannings- och rekryteringsbranschen

Växjö kommun och Växjölöftet Omställning har gått ut med en enkät till bemannings- och rekryteringsbranschen för att få hjälp att kartlägga nuläget under rådande Coronapandemi. Jonas Nilsson på Uniflex bemanning ser tidiga konjunktursvängningar men tror att tillväxten inom branschen kommer öka inom kort.

- Flertalet organisationer och företag kommer initialt vara osäkra på framtiden och därav vilja hyra in personal vilket också talar för en positiv tillväxt för oss, säger Jonas Nilsson, marknadsområdeschef Uniflex bemanning.

Hur går det för bemanningsbranschen just nu?

- Enligt statistik från Bemanningsföretagen minskade branschens omsättning i Q1 med 12,5 procent i jämförelse med föregående år. Vår region har en minskning i paritet med övriga landet. Yrkesområdet ”tillverkning och Industri” har minskat mest med -21 procent medan Lager & Logistik är omsättningen oförändrad jämfört med föregående år.

Varför?

- Orsaken är Convid 19 som påverkat efterfrågan på varor och tjänster.

Har ni fått förändra ert arbete på något sätt?

- Ja, och den största förändringen är att vi endast har ett fåtal fysiska möten och vi arbetar istället mycket med digitala möten med både kunder, kandidater och konsulter.

Hur ser du framåt, kommer det förändras?

- Vi i bemanningsbranschen ligger tidigt i konjunktursvängningar (upp och nedgång) så vi tror tillväxten i branschen kommer öka inom kort (Q3/Q4). Flertalet organisationer och företag kommer initialt vara osäkra på framtiden och därav vilja hyra in personal vilket också talar för en positiv tillväxt för oss.

Hur arbetar ni på Uniflex just nu?

- Vi arbetar löpande med att hålla kontakt med kunder konsulter och kandidater i syfte att hålla oss ”ajour" och samtidigt delge information om vad som händer i omvärlden och inom branschen. Vi har också fokus på de branscher som inte påverkats av någon nedgång där vi kan hjälpa till med våra bemannings- och rekryteringstjänster. Exempelvis (hemmafixar-, bygg-, läkemedel och dagligvaru-branschen). Utöver detta har arbetar vi internt med kompetensutveckling av olika slag och medverkar på olika typer av intressanta webbinarium/digitala föreläsningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag