IT- och digitalt ledarskap

Många företagare drabbas märkbart av coronavirusets framfart då inga nya kunder eller uppdrag tillkommer och restaurangerna och butikerna har färre besökare. Inom IT-branschen kan det dock se annorlunda ut. Företaget Sigma Technology ställer om.

- Tack vare lösningen med korttidspermitteringar känner vi att vi kan vara offensiva och fortsätta växa samtidigt som vi kan vara snabbfotade ifall läget skulle förändras, säger Niklas Malmros, vd på Sigma Technology Solutions.

Niklas Malmros

Hur har ert arbete förändrats efter coronaviruset?
- Coronapandemin bidrar till en ökad oro på marknaden vilket påverkar olika branscher och verksamheter. På kort tid har flera stora industriföretag i Sverige beslutat att helt eller delvis korttidspermittera sin personal. I samband med detta så avslutas/minskas även konsultuppdrag. Detta påverkar konsultbranschen i sin helhet hårt.

Vad ser du för utmaningar?
- Vi på Sigma Technology har känt av påverkan på de uppdrag inom industrin och fordonsbranschen som nu avslutas eller omvandlas till deltidsuppdrag. Detta bidrar till att man prioriterar om arbetet. Säkerställa att vi kan behålla våra medarbetare med ekonomiskt stöd från staten via korttidspermitteringsprogram samt att vi fortsätter växa och hitta nya projekt inom andra branscher.

- Vi har inte känt av liknande förändringar i de andra branscherna och sektorer än, vi har till och med lyckats växa inom uppdrag i telekom och IT-sektorer och med uppdrag här i Växjö.

- Fördelen för teknikbranschen är att man rätt snabbt kan ställa om till ”working from home”-arbetssättet vilket fungerat bra för oss. Vi har dagliga avstämningar med kunder via digitala plattformar och har introducerat ”working from home”-dagbok där våra konsulter rapporterar om arbetet som utförs för ökad transparens och tillit i projektet.

Hur ser er arbetsstrategi ut?
- Det är viktigt att komma ihåg att man behöver jobba både kortsiktigt och långsiktigt, även i dessa tider. Coronakrisen kommer att gå över och då behöver vi vara beredda att fortsätta växa. Vi har bland annat haft 15 systemvetare på intervjuer de senaste två veckorna inför praktik till hösten. Vi har inte ambition att sluta växa i Växjö. Vi söker fortfarande bland annat erfarna utvecklare, men vi är lite restriktiva nu då det är svårare att få kontakt med kunder.

Ser du att något gott kan komma ur denna krisen?
- Mitt i denna hårda situation, så finns det också några ljusglimtar som vi kan lära oss av. Vi har exempelvis insett att rätt mycket jobb och möten kan ske på distans, vilket hjälper oss att vara mer flexibla i framtiden. Vi har sedan många år tillbaka haft en del projekt där vi har projektteamet in-house på vårt kontor eller även fjärrleveranser från Ukraina där vi verkar genom ett ukrainskt IT-bolag Sigma Software. Så arbetet på distans har inte varit nytt för oss. Men nu har vi även testat på detta mer i Sverige och vi tror att kunderna kommer att vara mer öppna till globala teams i fortsättningen.

- Jag har också upplevt ett ökat samarbete med kunder, myndigheter och även konkurrenter under coronakrisen vilket visar på styrka och beredskap i samhället att hantera svåra situationer tillsammans.

Vad tycker du är viktigast just nu?
- Det viktigaste är att både företagen och myndigheterna behåller lugnet och hanterar situationen klokt. Regeringen har kommit med många bra lösningar för företag på kort tid, men det behöver fortsättas. Samtidigt som vi alla bidrar till att minska smittspridningen, så är det viktigt att vi håller samhället igång genom dessa kristider och är startklara när marknaden återigen stabiliseras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag