It-företag etablerar på Norremark

Handelsområdet Norremark fortsätter att växa och allt fler företag väljer att etablera sina verksamheter där. It-företaget 3stepIT, europeisk ledare inom IT-livscykelhantering, som idag har kontor med 40 anställda i Uppvidinge kommun har fått bygglov och beräknas flytta in under året.

- Vi är i en process där vi växer och då känns Växjö kommun och Norremark som en självklar position, säger Jonas Rosqvist, ansvarig för återanvändning och vidareförsäljning av begagnad It på 3stepIT.

Norremark är ett av de områden som under de senaste åren har ändrat karaktär från att ha varit ett industriområde till att bli ett kontors- och handelsområde. Det är flera nya företag som har etablerat sig där det senaste året och nu står 3stepIT på tur.

- Vi har växt ur våra nuvarande lokaler och behöver en byggnad som passar vår verksamhet. Vi fastnade för Växjö av flera skäl men för oss är det främst logistikmöjligheterna och hållbarhetsaspekten som är drivande, säger Jonas.

I över 20 år har 3stepIT ´s hanteringscenter för insamling och upprustning av gammal IT-utrustning huserat i den lilla bruksorten Klavreström utanför Växjö. Återtagsverksamheten som Jonas Rosqvist varit ansvarig för har dock funnits i över 30 år, med då i formen som Smålandsbörsen.

- Insamlingen av begagnad It har på senare år varit lavinartad och för att bättre kunna möta morgondagens behov av begagnad It flyttar vi nu verksamheten från Klavreström till Norremarks handelsområde till en ny toppmodern anläggning. På sikt väntas verksamheten skapa cirka 35 nya arbetstillfällen i kommunen, säger Jonas.

Köpa, reparera, sälja

3stepIT grundades i Finland 1997 för att hjälpa kunderna att planera och hantera regelbundna utbyten av datorer samtidigt som återanvändning av utrustningen säkerställdes. Genom att ha fokuserat på detta i över tjugo år har 3stepIT blivit ledande inom livscykelhantering och en möjliggörare av den cirkulära ekonomin.

- Vi var tidiga med att se möjligheten att kunna öka livslängden på It-produkter. Vi hjälper företagen att finansiera sin utrustning genom att garantera ett restvärde vilket drar ner månadskostnaden. Via oss får kunden den utrustning de behöver och vi håller koll på hur produkterna mår och när det är dags att byta ut den, berättar Jonas.

3stepIT har utvecklat ett webbaserat utrustningsregister. Därigenom ser man hur utrustningen mår så att den kan returneras i rimligt bra skick för sin fortsatta levnad.

- I en värld med ändliga resurser är hållbarhet och cirkulär ekonomi livsviktiga inslag. 3stepIT ska bidra till en hållbarare värld och samtidigt vara kommersiellt konkurrenskraftiga. Med vår nya anläggning i Växjö skapar vi förutsättningar för både tillväxt och ökad hållbarhet under lång tid framöver.

3stepIT har som vision att bli den ledande leverantören av It-livscykelhantering vart än de bedriver sin verksamhet. De fokuserar på kontinuerlig innovation där en del av strategin är att växa genom partnerskap, men också att komma in på nya marknader.

Norremark fortsätter växa

En grundläggande förutsättning för att näringslivet ska kunna växa och utveckla sina verksamheter är en god infrastruktur, såväl fysisk som digital. Av avgörande betydelse är också tillgången till verksamhetsmark och attraktiva miljöer för olika typer av verksamheter.

- Flytten till Växjö och Norremark ser vi som ett viktigt steg. Nu ska vi fokusera på att få ut vår affärsmodell ännu bredare genom att marknadsföra oss så att företagare förstår att vi sköter deras It-portfölj så de kan tänka på annat. Vi vill öka medvetenheten för det hållbara och cirkulära, avslutar Jonas.

3stepit

FAKTA

3stepIT är leverantör av IT-livscykelhantering med målsättningen att minska e-avfall och globala utsläpp genom att hjälpa företag att konsumera teknik mer hållbart. 3StepIT erbjuder en kostnadseffektiv, bekväm och miljövänlig end-to-end-metod för förvärv, hantering och utbyte av IT-enheter.

Företaget, som hanterar över 2.2 miljoner IT-enheter för sina kunder världen över, spelar en aktiv roll i den cirkulära ekonomin genom att samla in och rusta upp färdiganvända IT-enheter för återbruk. Genom att minst fördubbla livscykeln för en dator eller mobil skapas betydande miljövinster eftersom materiella resurser bibehålls i cirkulation och produkten får tjäna flera användare under dess livstid.

Med huvudkontor i Helsingfors, Finland, har 3StepIT över 400 anställda och driver hanteringscenter för gammal och färdiganvänd IT-utrustning i Finland, Sverige, Norge och Singapore. Nyligen undertecknade bolaget ett strategiskt partnerskap med BNP Paribas för att utöka sin hållbara IT-lösning över hela Europa i länder som Frankrike, Italien, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Belgien.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag