Möt näringslivsavdelningen på Växjö kommun

Mikael Häggström, Olivia Thim, Therese Friman och Kim Linkruus arbetar som näringslivsutvecklare på Växjö kommun. De har i uppdrag att hjälpa företag vid nyetableringar, expansion och utveckling.

Näringslivet

Företagandet i Växjö kommun växer och ett bra bemötande, tydlig dialog och ett effektivt arbete är grunden för ett bra samarbete mellan det offentliga, näringslivet och akademien.

- Näringslivsplanen pekar ut de utvecklingsområden som vi tror spelar roll för ett attraktivt företagsklimat och ett framtida växande näringsliv i Växjö. Planen ska bidra till att skapa en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med näringslivsfrågor, berättar Therese Friman.

Fem utvecklingsområden

  • Innovation och företagande
  • Kompetensförsörjning
  • Företagsservice
  • Infrastruktur och markberedskap
  • Attraktivitet och profilering

Näringslivsplanen hittar du här Länk till annan webbplats.

Näringslivsutvecklarna på Växjö kommun

Kim Linkruus

Fokus:

Företagslots, etablering & expansion, nyföretagande, mark och lokal, företagsträffar/nätverk, kommunikation, IT & telecom, kompetensföretagen

- Det ska vara enkelt att driva företag i Växjö kommun. Jag hoppas kunna underlätta för våra företag samt bidra till tillväxt inom näringslivet. Företag ska fortsatt vilja etablera sig här och våra lokala bolag ska ha möjlighet att expandera på plats. Min förhoppning är också att vi fortsatt ska kunna ta position som en av landets hetaste IT-städer.

Kontakt

kim.linkruus@vaxjo.se


Olivia Thim

Fokus:

Företagslots och träbyggnation, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, hållbarhet, byggindustri, skog & trä, energi & klimat

- Mitt fokus kommer ligga i det hållbara byggandet. Jag ska vara delaktig i de nätverk inom näringslivet som fokuserar på cirkulär ekonomi och livscykelanalyser, bidra med kunskapsdelning från forskningens resultat & inspirera våra bolag i kommunkoncernen till att ta ett ännu större och snabbare kliv mot ett hållbart byggande.

Kontakt

olivia.thim@vaxjo.se


Therese Friman

Fokus:

Strategisk planering, planering mark, samverkan Region Kronoberg, Innovationsarenor, internkoordinering, möbelindustrin, besöksnäringen

- Jag hoppas kunna vara med och bidra till att stärka våra innovationsarenor genom en ökad samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor. Jag vill stärka företagens konkurrenskraft för att därigenom skapa ett attraktivt näringslivsklimat och ett växande näringsliv.

Kontakt

therese.friman@vaxjo.se


Mikael Häggström

Fokus:

Företagslots, etablering & expansion, företagsservice, samverkan universitet, kompetensförsörjning, industri, logistik och handel.

- Min uppgift är att möjliggöra för företag att etablera sig och växa i Växjö, att skapa en relation med företagarna i kommunen, förstå deras behov och hur vi som kommun kan underlätta deras vardag. Frågor som ligger mig extra varmt om hjärtat är hur vi kan säkerställa framtidens konkurrenskraft inom våra viktiga branscher som tillverkningsindustri, logistik, och handel.

Kontakt:

mikael.haggstrom@vaxjo.se

Fredrik Lindblad, näringslivschef


Läs intervju med Fredrik Lindblad här.

Kontakt

fredrik.lindblad@vaxjo.se


Har du en fråga till näringlisvsavdelningen? Skicka mail till info@vaxjo.seKim
Olivia
Therese
Mikael
Kim
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag