Företag köper mark på Nylanda

Nylanda innehåller totalt 140 hektar verksamhetsmark och är en viktig pusselbit för Växjös fortsatta tillväxt. Vi kan redan se att det finns ett intresse från företag att etablera sig på Nylanda.

Verksamhetsmarken på Nylanda ägs av Växjö kommun samt Hovs Mark och Maskin. När området är klart kommer det att innehålla kontor, industri, lager/logistik samt andra typer av verksamheter.

- Växjö är en attraktiv stad i en växande region och det märks på intresset kring Nylanda. Vi vill ge rätt förutsättningar för våra företag att växa men också ge möjlighet för nyetableringar, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun.

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2020 och sedan dess har förberedande markarbete utförts. Det är dock redan flera företag som valt att satsa på Nylanda och flera som uttryckt intresse kring förvärv på området. Några av företagen som valt att köpa mark på Nylanda är bland andra IV Produkt, Fellessons Byggnadsvaror AB och Nivika Fastigheter AB, genom förvärv av Hovs Mark och Maskin. Tidigare har vi meddelat att Atteviks valt att satsa på Nylanda och Växjö kommun har även genomfört en försäljning till Teknisk Installationsledning i Växjö AB.

På verksamhetsområdet Ekeberg som ligger på andra sidan staden är det flera aktörer som visat intresse och Smart Yta har annonserat sin planerade expansion på området. Det finns fortfarande verksamhetsmark tillgängligt både på Nylanda och på Ekeberg.

- Det finns en efterfrågan på verksamhetsmark vilket är kul att se. Det visar på Växjös attraktionskraft och företagen i kommunen fortsatt tror på tillväxt och vill satsa här, berättar Fredrik Lindblad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Jobb och företag