Arbetspraktik – Ett verktyg för integration och arbetsgivares tillväxt

Praktik är en arbetsmarknadsinsats som med fördel används inom integration och arbetsmarknadsåtgärder. För att insatsen ska bli effektiv krävs en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare kring förväntningar och förhoppningar.

Via Växjö kommun och Arbetsförmedlingen har arbetsgivare möjlighet att ta in en praktikant av flera olika anledningar, både för att kunna hjälpa en person att komma närmare arbetslivet genom praktisk erfarenhet eller för att undersöka om en person är lämplig för en tilltänkt anställning hos arbetsgivaren.

En praktik kan fungera som en förlängd anställningsintervju. Arbetsgivaren och arbetstagaren får en möjlighet att säkerställa att de krav som ställs för arbetsuppgiften existerar och i de fall det krävs kompetensutveckling, skapas insatser som leder till högre anställningsbarhet. Praktik är ofta en uppskattad möjlighet för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren, säger Rickard Fransson, enhetschef vid Växjö kommun, som under flera år ansvarat för olika personalgrupper som arbetat med handläggning av bland annat praktik och kontakt med lokala företag och organisationer.

Flera lokala arbetsgivare har velat dela med sig av sina erfarenheter av praktik, både framgångsfaktorer, förutsättningar som man bör tänka över samt vikten av kommunikation med det offentliga.

Ludwig Ernstsson

Ludwig Ernstsson, personalchef på ERT-Godis i Växjö, driver en grossistverksamhet inom konfektyrbranschen och har ett lager med cirka 60 medarbetare. ERT är ett företag som använt sig av praktik som en metod för att ge personer som genom en konventionell rekrytering troligen skulle försvinna ur processen på grund av bristande erfarenhet.

I de lyckade fall som vi haft hos oss så har det verkligen varit framgångssagor. Flera stycken utav praktikerna har lett till tillsvidareanställningar och en del utav dem har ledande positioner på vårt lager idag vilket vi är väldigt nöjda med, säger Ludwig Ernstsson.

Malin Håkansson

Också Postnord i Växjö har använt sig av praktik för att kunna ge, bland annat personer som kan behöva en längre period på sig att komma upp i arbetstakt eller personer som aldrig tidigare arbetat, en chans in i arbetslivet.

Praktik hos oss har fungerat jättebra, dels för att vi har ett jättebra samarbete med Växjö Kommun och de kontaktpersonerna som vi har haft, vi har varit tydliga med vilka förväntningar vi har på de praktikanter när ska komma och göra sin praktik hos oss, man har hittat rätt praktikanter för vår typ av verksamhet och vi har varit tydliga när de kommit. Vi har tagit hand om praktikanterna och det har blivit ett jättebra samarbete, säger Malin Håkansson, produktionschef på Postnord i Växjö.

Elin Clarion

Clarion Collection Hotel Cardinal i centrala Växjö har långtgående erfarenheter av praktikanter, främst i samband med utbildningsanordnare, som har gynnat både deras rekryteringsarbete men också Hotelldirektören Elin Stark personligen.

Vi har ganska många lyckade exempel, vi har vår husfru som började som praktikant, vi har personal inom både reception och kök, sedan är jag själv ett exempel då jag började som praktikant i en hotellreception när jag var 16 år. Testade olika grejer på hotellet och slutade nu här som VD på mitt eget hotell, säger Elin Stark, hotelldirektör på Clarion Collection Hotel Cardinal i Växjö.

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praktikant? Kontakta Rickard Fransson rickard.fransson@vaxjo.se eller David Östergren david.ostergren@vaxjo.se på Arbete och välfärd, så undersöker vi vilka möjligheter vi har för ett gott samarbete. En praktik föranledes alltid av en kontroll av arbetsgivaren för att säkerställa tryggheten för den arbetssökande och dess villkor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Jobb och företag