Starta skola/förskola/pedagogisk omsorg

Planerar du att starta en privat förskola, pedagogisk omsorg eller skola finns det några steg att gå igenom för att komma igång. Här har vi samlat information och lagt upp en enkel process för att förenkla för dig att komma igång.

Processen skiljer sig något beroende på om du ska starta en förskola, pedagogisk omsorg eller en skola utifrån vilken myndighet som ger tillstånd till verksamheten, men i övrigt är stegen i processen desamma.

Avgifter

Observera att Växjö kommun tar ut en avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman för förskola och fritidshem. Avgifterna ska vara utbildningsnämnden tillhanda för att ansökan ska behandlas och tas ut oberoende av om ansökan beviljas.

Följande avgifter gäller:

  • Nyetablering: 25 000 kr
  • Utökning av verksamheten: 10 000 kr
  • Ägarbyte: 10 000 kr

Starta förskola eller pedagogisk omsorg

Här kan du se en enkel grafik som visar de olika stegen!  

Steg 1: Hitta lokal

Börja med att hitta den plats där du vill driva verksamheten. Söker du en befintlig lokal att hyra har Växjö kommun två enkla verktyg för att hjälpa dig; vårt lokalregister där fastighetsägare annonserar sina lediga lokaler och e-tjänsten förfrågan om lediga lokaler där du kan beskriva den lokal du söker. Din förfrågan skickas sedan ut till vårt nätverk av privata fastighetsägare, och den eller de fastighetsägare som har en lokal att erbjuda hör av sig direkt till dig. Frågor som rör lokalregistret och förfrågan om lediga lokaler hanteras av näringslivskontoret.

Planerar du att bygga nytt kan du hitta aktuella tomter för förskolor och skolor på sidan för markanvisningar. Söker du istället en befintlig byggnad att köpa rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med de lokala mäklare som arbetar med kommersiella fastigheter. Frågor som rör markanvisningar hanteras av planeringskontoret.

Steg 2: Ansöka om bygglov eller göra en anmälan

Vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av en lokal för förskola, pedagogisk omsorg, skola eller fritidshem måste du normalt söka bygglov och göra en anmälan. På bygga nytt, bygga om, bygga till kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan och där finns även blanketter och en e-tjänst att använda för att förenkla. Du kan läsa mer på sidan Bygglovsprocessen vid etablering av förskola eller skola som du hittar under relaterade länkar nedan. Frågor som rör bygglov och anmälan hanteras av stadsbyggnadskontoret.

Steg 3: Anmälan till Miljö- och hälsoskyddskontoret

Innan en ny, tillbyggd eller renoverad lokal för förskola, pedagogisk omsorg eller skola tas i bruk måste verksamheten anmälas enligt miljöbalken. Om livsmedel ska hanteras i lokalen krävs också en registrering enligt livsmedelslagstiftningen.  Dessa anmälningar görs till miljö- och hälsoskyddskontoret. Information, blanketter och e-tjänster finns på hälsa, hygien och boende samt på mat och livsmedel. Läs också sidan Miljö och hälsa på förskolor och skolor (under relaterade länkar nedan) för att få en överblick över de olika områden du behöver tänka på

Glöm inte bifoga de dokument som efterfrågas när du gör anmälan, och kontakta gärna någon av våra handläggare inom livsmedel eller hälsoskydd om du har några frågor. Tänk också på att om anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar. Om anmälan kommer in för sent eller uteblir kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att verksamheten ska betala en miljösanktionsavgift.

Steg 4: Godkännande av verksamheten

För att få bedriva förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från Utbildningsnämnden. I dokumentet Riktlinjer godkännande fristående förskola, eller Riktlinjer godkännande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg (se relaterade dokument nedan) kan du läsa om de krav som ställs, hur bidragen fungerar och hur tillsyn görs. Mer information samt blanketter till ansökan hittar du också nedan.

Starta skola

För att få bedriva skolverksamhet och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från Skolinspektionen. På Skolinspektionens webbsidalänk till annan webbplats finns mer information om hur du går tillväga för att ansöka om att starta en fristående skola och hur processen går till.

Börja med att kontakta Skolinspektionen och inled processen med att få verksamheten godkänd. Fortsätt därefter med steg 1-3 på samma vis som enligt ovan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Jobb och företag