Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Miljöpåverkan

Här har vi samlat det viktigaste om hur miljöbalken och dess bestämmelser styr din verksamhet. Ta del av all information genom att klicka nästa för att komma till nästa sida.

Du som driver en förskola, skola och/eller fritidshem har enligt miljöbalken ansvaret för att verksamheten inte påverkar miljön eller människors hälsa negativt. Som ansvarig för verksamheten ska du ha de kunskaper som krävs för att uppfylla miljöbalken. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer fortsätter att ha en hälsosam och god miljö.

Det handlar om vad lagen säger, miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn och vikten av kunskap och bra rutiner för er verksamhet. Observera att det finns fler lagar som styr verksamhetens utformning, t.ex. livsmedelslagen, skollagen och plan- och bygglagen, som naturligtvis gäller parallellt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2020
Jobb och företag