Ansökan och anmälan

Du måste göra följande ansökningar och anmälningar inför uppstart av ny verksamhet.

Bygglov och bygganmälan– plan och bygglagen – bygglovsenheten

Vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av en lokal för förskola, skola eller fritidshem måste du normalt söka bygglov och göra en anmälan.

Anmälan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen
– miljö- och hälsoskyddskontoret

Innan en ny, tillbyggd eller renoverad lokal för barnsomsorg och skola tas i bruk måste verksamheten anmälas enligt miljöbalken. Om livsmedel ska hanteras i lokalen krävs också en registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Dessa anmälningar görs till miljö- och hälsoskyddskontoret. Glöm inte bifoga de dokument som efterfrågas på blanketten. Kontakta gärna någon av våra handläggare inom livsmedel eller hälsoskydd om du har några frågor.

Miljösanktionsavgift kan tillkomma om anmälan saknas

Anmälan ska du göra senast sex veckor innan verksamheten startar. Om anmälan kommer in försent eller uteblir kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att verksamheten ska betala en miljösanktionsavgift.

Utbildningsnämnden

För godkännande att starta förskola, skola eller fritidshem.

Skolinspektionen

För tillstånd att starta en fristående skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020
Jobb och företag