Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Ansökan och anmälan

Du måste göra följande ansökningar och anmälningar inför uppstart av ny verksamhet.

Bygglov och bygganmälan– plan och bygglagen – bygglovsenheten

Vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av en lokal för förskola, skola eller fritidshem måste du normalt söka bygglov och göra en anmälan. Ansökan och anmälan görs till stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun.

Anmälan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen
– miljö- och hälsoskyddskontoret

Innan en ny, tillbyggd eller renoverad lokal för barnsomsorg och skola tas i bruk måste verksamheten anmälas enligt miljöbalken. Om livsmedel ska hanteras i lokalen krävs också en registrering enligt
livsmedelslagstiftningen. Dessa anmälningar görs till miljö- och hälsoskyddskontoret. Blanketter finns på kommunens hemsida. Glöm inte bifoga de dokument som efterfrågas på blanketten. Kontakta gärna någon av våra handläggare inom livsmedel eller hälsoskydd om ni har några frågor.

Miljösanktionsavgift kan tillkomma om anmälan saknas

Anmälan ska du göra senast sex veckor innan verksamheten startar. Om anmälan kommer in försent eller uteblir kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att verksamheten ska betala en miljösanktionsavgift.

Utbildningsnämnden

För godkännande att starta förskola, skola eller fritidshem.

Skolinspektionen

För tillstånd att starta en fristående skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Jobb och företag