Stöd till dig som söker jobb

Du som söker jobb eller utbildning kan få stöd från kommunen.

Kommunen kan stödja dig på olika sätt för att det ska bli lättare för dig att få ett arbete. Det kan till exempel vara genom arbetsträning, praktik eller studier.

För att du ska få stöd av något slag krävs det att du är inskriven på Arbetsförmedlingen, har ekonomiskt bistånd eller kan komma att få behov av ekonomiskt bistånd från Växjö kommun.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen behöver du först skriva in dig. Det kan du göra på plats i Arbetsförmedlingens lokaler eller på Arbetsförmedlingens webbplats.länk till annan webbplats

Behöver du ekonomiskt bistånd kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos Växjö kommun.

Så här går det till att få stöd

Det finns olika former av stöd och hjälp till ett arbete. Genom din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på avdelningen som hanterar ekonomiskt bistånd kommer du i kontakt med en arbetsmarknadshandläggare som hjälper dig att påbörja och genomföra den insats som passar dig bäst.

Arbetsmarknadsplanering

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd får du träffa en arbetsmarknadshandläggare och socialsekreterare för att göra en arbetsmarknadsplanering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv. Hur vägen dit ska se ut bestämmer ni tillsammans och skriver det i en genomförandeplan.

Arbetsträning

Arbetsträning är till för dig som behöver testa på att arbeta, komma igång med bra rutiner i vardagen. Arbetsträning är också till för att testa din arbetsförmåga. Du kanske har haft svårt tidigare på arbetsplatser eller har du varit sjuk och behöver börja på rätt nivå med stöd?

Coachning

Tillsammans med coach eller handläggare har du möjlighet att få stöd för att nå ditt mål. Du ansvarar själv för att söka jobb, men en coach eller handläggare är med och stöttar. Coachning kan ske både individuellt och i grupp.

Praktik

Praktik är bra för dig som vill testa på ett nytt yrke eller bli bättre på att prata svenska. Det ökar dina möjligheter att lära dig något nytt och få ett arbete. Vi planerar vad du ska göra under din praktik tillsammans med dig och arbetsplatsen du ska vara på.

Studieförberedande

Studieförberedande insatser betyder att du får en individuell studieplan och har möjlighet att studera i en takt som passar dig. Vi jobbar mycket med att förbereda dig och motivera dig inför dina studier.

Studiegrupperna är små för att du ska få en personlig kontakt med din lärare. Insatser som vi erbjuder är exempelvis studieteknik, studiestöd samt studie- och yrkesinformation. Om du har ofullständiga betyg från grund- och gymnasieskolan har du också möjlighet att läsa svenska, engelska och matte.

Vuxenutbildning

Genom vuxenutbildning kan du som är vuxen studera och slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att byta yrke eller bli behörig till högre studier.

Vägledning

Genom att prata med en studie- och yrkesvägledare kan du mer kunskap om vilka alternativ som finns när det gäller studier och yrkesval. Vi pratar om dina intressen och framtidsplaner. Du kan få information om olika utbildningar, yrken och arbetsmarknadsfrågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2020
Jobb och företag