Verksamheter som erbjuder arbetsmarknadsinsatser

Här kan du läsa om olika verksamheter som erbjuder hjälp till personer som varit arbetslösa länge. Tillsammans med din arbetsmarknadshandläggare gör du upp en planering och då får du också veta vilken verksamhet som passar dina behov bäst.

Arbetsmarknad Unga

Vi är till för dig som är arbetssökande och upp till 29 år. På arbetsmarknad Unga arbetar olika professioner tillsammans i team till exempel arbetsmarknadshandläggare, socialsekreterare och studie-och yrkesvägledare. Vi erbjuder dig arbetsmarknadsinsatser utifrån dina behov och förutsättningar.

Arbetsmarknad Vuxna

Vi är till för dig som är arbetssökande och är 30 år eller äldre. På arbetsmarknad Vuxna går vi först igenom din situation. Sedan gör vi en planering och handlingsplan med målet att du ska kunna försörja dig själv.

Navigator

Vi är till för dig som är 16-24 år och utan sysselsättning. På Navigator kan du få vägledning utifrån var du befinner dig i livet just nu. Du kan få hjälp med praktik, utbildning och att se jobbmöjligheter, delta i gruppaktiviteter samt tala med en professionell vuxen och få stöd och uppmuntran. Navigator är länken ut till övriga insatser inom Växjö kommun.

Framtid Kronoberg

Vi är till för sig som söker arbete och är upp till 64 år. Här träffar du coacher och studie-vägledare. Du erbjuds insatser utifrån dina behov och förutsättningar med det långsiktiga målet att du ska bli självförsörjande. Genom Framtid Kronoberg samverkar Växjö Kommun med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge i en gemensam arbetsmarknadsverksamhet.

Etableringssamverkan Kronoberg

Vi är till för dig som är nyanländ eller ingår i etableringsprogrammet. Vi hjälper dig så att komma vidare mot studier eller arbete. Etableringssamverkan Kronoberg är ett EFS-projekt och jobbar tillsammans med alla kommuner i länet och Arbetsförmedlingen.

Växjölöftet vuxenutbildning

Inom Växjölöftet vuxenutbildning kan du som är vuxen studera och slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att byta yrke eller bli behörig till högre studier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Jobb och företag