Stadigvarande - allmänheten

Tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten behöver du om du till exempel startat en restaurang och där tänkt servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Boka ett möte

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss och bokar en tid.

När behöver jag serveringstillstånd?

Om du planerar att driva en restaurang och servera alkohol behöver du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd. För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Ansökan handläggs och beslutas av kommunen. Handläggningen är relativt omfattande och innefattar bland annat ett flertal remisser till andra myndigheter, till exempel polis, skattemyndighet, länsstyrelse och miljöförvaltning. Den genomsnittliga handläggningstiden kan uppskattas till cirka två månader. Det finns ingen möjlighet att under handläggningstiden få ett tillfälligt tillstånd. Möjligheterna för dig att påskynda förfarandet är att se till att allt relevant material medföljer ansökan och betala ansökningsavgiften.

Enligt den nya alkohollagen kan den som har stadigvarande serveringstillstånd anordna provsmakning av alkoholdrycker och rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps efter anmälan till kommunen.

Provsmakning

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, ellerde partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avser erbjudan.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att vid tillverkningsstället efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av egenproducerade drycker.

Provsmakning avser endast en liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Vid provsmakning ställs inget krav på matservering. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Om du vill anordna provsmakning, kontakta då kommunens alkoholhandläggare för mer information och för att få ansökningsblankett.

Kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Det handlar enbart om att som snaps kunna servera vad som i allmänt tal benämns brännvin, som har kryddats på restaurang enligt eget recept. Brännvin är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Det gäller också tillfälliga tillstånd till slutna sällskap om arrangemang sker fler än en gång per år samt serveringstillstånden provsmakning, kryddning och catering.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen skall bedrivas. Varje kommun har egna ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska, enligt beslut den 1 januari 2017, betalas i förskott och vara kommunen tillhanda innan handläggningen påbörjas. Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598. Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Läs mer om Aktuella taxor och avgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018
Jobb och företag