Taxor och avgifter

Avgifter vid ansökan om serveringstillstånd och taxa för tillsyn av alkoholservering.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 om ny taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. (§ 144, dnr KS/2015-00387).

Betalas i förskott

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd ska betalas i förskott från och med 1 januari 2017. Handläggningen påbörjas när ärendet är betalt.

Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598.  Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. I listan nedan framgår vilken summa som gäller för varje typ av ärende.

Eventuell avgift för kunskapsprov faktureras i efterhand.

Kontakta - frågor om betalning

Kommunens alkoholhandläggare
Telefon 0470-410 00. 

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd

 • Nyansökan, stadigvarande tillstånd till allmänheten/slutna sällskap, cateringverksamhet till slutet sällskap samt provsmakningstillstånd, 9 000 kronor.
 • Permanent ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende serveringslokal, alkoholdryck och serveringstid, 3 800 kronor.
 • Nyansökan, tillstånd för cateringverksamhet om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen samt tillstånd för stadigvarande serveringstillstånd om sökande redan har cateringtillstånd, 3 800 kronor.
 • Tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende uteservering, alkoholdryck och serveringstid samt tillfällig servering till allmänheten av den som har stadigvarande tillstånd till slutet sällskap. Ändringen avser en period på max 48 timmar. Ett tillfälle per ansökan och max tre tillfällen inom 12 månader från första tillfället, 500 kronor.
 • Ändring av driftsform om minst en PBI (person med betydande inflytande) finns kvar, 500 kronor.
 • Ändring av ägarförhållande/styrelse med 50 % eller mer, 5 000 kronor.
 • Ändring av ägarförhållande/styrelse med mindre än 50 %, byte av driftsansvarig, 2 500 kronor.
 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme, 3 800 kronor.
 • Tillfällig utökning av stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap till att omfatta servering till allmänheten, 1 400 kronor.
 • Nyansökan stadigvarande pausservering, 6 000 kronor.
 • Nyansökan stadigvarande pausservering om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen, 3 800 kronor.

Tillfälliga tillstånd allmänheten

 • Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar 1 dag, 500 kronor.
 • Tillfälligt tillstånd 1 dag, 3 000 kronor.
 • Tillfälligt tillstånd 2 - 4 dagar i följd, 6 000 kronor.
 • Tillfälligt tillstånd 5 dagar eller fler i följd, 7 500 kronor.
 • Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2p. AL), 3 000 kronor.
 • Provsmakningstillstånd för tillverkare (8 kap. 6/§ 2 st. AL), 3 000 kronor.
 • Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme, avgift per tillståndshavare, 1 400 kronor.
 • Tillfällig pausservering 1 - 4 dagar. Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället,  1 000 kronor.
 • Tillfällig pausservering 5 eller fler dagar i följd, max 3 månader under ett kalenderår, 3 000 kronor.

Tillfälliga tillstånd slutet sällskap

 • Tillfälligt tillstånd, 500 kronor.

Kunskapsprov - tre tillfällen

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet, 1 500 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 1 000 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, tillstånd för pausservering och tillstånd för provsmakning, 500 kronor.

Avgiftsfria anmälningsärenden

 • Anmälan provsmakning (tillståndshavare).
 • Anmälan kryddning (tillståndshavare).
 • Godkännande lokal catering.
 • Anmälan folköl detaljhandel/servering
 • Anmälan minibar/rumsservering

Tillsynsavgifter

För stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten/slutna sällskap fastställs tillsynsavgifterna i förhållande till omsättning av alkoholdrycker räknat i kronor per år.

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten utgår en fast administrativ tillsynsavgift per år.

För stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap utgår en fast administrativ tillsynsavgift per år.

För tillfälliga serveringstillstånd ingår tillsynsavgift i ansökningsavgiften. Någon avgift utöver ansökningsavgiften tas därför inte ut.

Fast avgift för tillsyn av stadigvarande tillstånd

 • Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringstillstånd.
 • Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället, 1 500 kronor.
 • Tillståndshavare med serveringstid till senast klockan 02:00, 1 000 kronor extra.
 • Tillståndshavare med serveringstid efter klockan 02:00, 2 000 kronor extra.
 • Tillsyn för detaljhandel / servering av folköl, 1 000 kronor

Rörlig avgift för tillsyn av stadigvarande tillstånd

Omsättning 0-50 000
600 kronor per år

 • Omsättning 50 001 - 250 000
  2 500 kronor per år
 • Omsättning 250 001 - 500 000
  6 000 kronor per år
 • Omsättning 500 001 - 1 000 000
  7 500 kronor per år
 • Omsättning 1 000 001 - 2 000 000
  10 000 kronor per år
 • Omsättning 2 000 001 - 4 000 000
  12 500 kronor
 • Omsättning 4 000 001 - 6 000 000
  15 000 kronor per år
 • Omsättning 6.000.001 - 8 000 000
  20 000 kronor per år
 • Omsättning 8.000.001 - 12 000 000
  25 000 kronor per år
 • Omsättning 12.000.001 - eller mer
  30 000 kronor per år

Restaurangrapport

Påminnelseavgift för restaurangrapport inlämnad efter 1 mars dock senast 1 april, 500 kronor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Jobb och företag