Tillfälligt - allmänheten

Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till exempel i samband med mässor eller festivaler.

Boka ett möte

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss och bokar en tid.

När behöver jag serveringstillstånd?

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle handläggs och beslutas av nämnden för arbete och välfärd efter samråd med bland annat polismyndigheten. Ansökan ska vara skriftlig och lämnas till kommunen där serveringen ska bedrivas. Ansökan ska lämnas in två månader innan serveringstillfället äger rum.

Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker ska var och en av dessa ansöka om tillstånd.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt de nya serveringstillstånden provsmakning, kryddning och catering.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen skall bedrivas. Växjö kommun har egna ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd. Blanketterna finns under rubriken Relaterade dokument längt ner på sidan.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska, enligt beslut den 1 januari 2017, betalas i förskott och vara kommunen tillhanda innan handläggningen påbörjas. Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598. Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Läs mer om Aktuella taxor och avgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2019
Jobb och företag