Uteservering

Uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan alkoholservering.

Följande krav gäller för att få tillstånd till uteservering:

  • Uteserveringen ska vara en del av en restaurang med serveringstillstånd för alkoholdrycker till allmänheten.
  • Uteserveringen ska ligga i omedelbar anslutning till ordinarie restaurang. Restaurangen ska från sina ordinarie lokaler kunna ha uppsikt över uteserveringen.
  • Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommunen eller privat värd (för gatumark behövs även polisens tillstånd).
  • Miljö- och hälsoskyddskontorets krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.
  • Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden.
  • Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar.

Vid fall av alkoholpolitiska olägenheter på grund av uteservering eller risk för störningar av närboende kan serveringstiden för denna begränsas. Servering utomhus är ingen olägenhet i sig, utan ytterligare störning (till exempel i form av buller) krävs som motivering för begränsad serveringstid.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018
Jobb och företag