Affischera, skylta, uteservering och evenemang

För att få använda allmän plats krävs tillstånd. Om du, som privatperson eller företag, vill arrangera ett evenemang, bygga en uteserveringar, affischera eller sätta upp skyltar i stadsmiljön gäller vissa regler.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd för uteservering, evenemang, tillfällig affischering eller skyltning, som till exempel en trottoarpratare, söker du hos polisen. Du söker tillståndet direkt hos Polismyndigheten i Kronobergs län. Läs mer på Polisens webbplats, sök på Service - Tillstånd. Polisen tar ut en avgift för din ansökan. Ansök om tillståndet i god tid. Du får också betala en avgift till kommunen när du tillfälligt använder allmän plats. 

Permanent tillstånd

Om det gäller tillstånd för en permanent skyltning ska du vända dig till kommunen. Skriv ett brev där du berättar vad ansökan gäller och skicka det sen till kommunen. Det kan vara så att du behöver ansöka om bygglov för din skyltning. Efter att vi läst din ansökan kommer vi att informera dig om vad som gäller och meddela om du behöver söka bygglov eller ej. Du får själv betala kostnaderna för skyltar och uppsättningen av skyltar samt avgiften för bygglov. Du får också betala en avgift till kommunen för att du använder allmän plats. 

Ansökan tillsammans med kontaktuppgifter och underskrift skickas till:  

Växjö kommun
Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen 
Trafikenheten
Box 1222
351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2019
Jobb och företag