Försäljning av tobak och e-cigaretter

Försäljning av tobak och e-cigaretter ska du anmäla till miljö- och hälsoskyddskontoret. Du måste också bifoga ett egenkontrollprogram som innehåller rutiner för hur du och dina anställda följer lagarna kring tobak och e-cigaretter.

Som säljare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter. Det ska finnas skrivna rutiner för det i ett egenkontrollprogram. Att sälja tobaksvaror eller elektroniska cigaretter utan att ha anmält till kommunen kan ge dagsböter eller fängelse i upp till sex månader.

Tobakslagen och lagen om elektroniska cigarretter

Ovanstående lagar innehåller bestämmelser för handeln, bland annat för att hindra att barn och ungdomar börjar använda tobak och e-cigaretter. Bestämmelserna talar till exempel om:

  • hur marknadsföring och reklam får utformas och placeras
  • att det är förbjudet att sälja till någon som inte fyllt 18 år
  • att det ska finnas skyltar om åldergränsen i butiken
  • att varorna är korrekt märkta med svensk text, rätt meningar samt varningsbilder för cigaretter
  • att det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, och inte din grossist
  • att cigaretterna inte får säljas styckevis
  • att för örtprodukter för rökning (till exempel rökmassa för vattenpipa utan tobak) gäller särskilda regler

Den som säljer tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i 6 månader. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser kan kommunen förbjuda försäljning upp till sex månader.

Blankett

Anmäl försäljning genom att skriva ut och fylla i blanketten nedan. Där finns också förslag på egenkontrollprogram. Använd gärna det och anpassa det till din egen verksamhet. Det är viktigt att all personal är bekanta med egenkontrollprogrammet och bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2018
Jobb och företag