Försäljning av tobak och e-cigaretter

Försäljning av tobak och e-cigaretter ska du anmäla till miljö- och hälsoskyddskontoret. Du måste också bifoga ett egenkontrollprogram som innehåller rutiner för hur du och dina anställda följer lagarna kring tobak och e-cigaretter.

Som säljare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter. Det ska finnas skrivna rutiner för det i ett egenkontrollprogram. Att sälja tobaksvaror eller elektroniska cigaretter utan att ha anmält till kommunen kan ge dagsböter eller fängelse i upp till sex månader.

Tobakslagen och lagen om elektroniska cigarretter

Ovanstående lagar innehåller bestämmelser för handeln, bland annat för att hindra att barn och ungdomar börjar använda tobak och e-cigaretter. Bestämmelserna talar till exempel om:

  • hur marknadsföring och reklam får utformas och placeras
  • att det är förbjudet att sälja till någon som inte fyllt 18 år
  • att det ska finnas skyltar om åldergränsen i butiken
  • att varorna är korrekt märkta med svensk text, rätt meningar samt varningsbilder för cigaretter
  • att det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, och inte din grossist
  • att cigaretterna inte får säljas styckevis
  • att för örtprodukter för rökning (till exempel rökmassa för vattenpipa utan tobak) gäller särskilda regler

Den som säljer tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i 6 månader. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser kan kommunen förbjuda försäljning upp till sex månader.

Blankett

Anmäl försäljning genom att skriva ut och fylla i blanketten nedan. Där finns också förslag på egenkontrollprogram. Använd gärna det och anpassa det till din egen verksamhet. Det är viktigt att all personal är bekanta med egenkontrollprogrammet och bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter.

Ny tobakslag 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag gälla i Sverige, lagen om tobak och liknande produkter. I informationsfolder om nya tobakslagen nedan kan du läsa mer om detta.

En stor förändring är att alla som säljer tobak behöver tillstånd. Även om du redan idag har anmält försäljning av tobak till Växjö kommun och vill fortsätta göra det i framtiden måste du ansöka om det.

En ansökan att sälja tobak ska ha inkommit till Växjö kommun senast 1 november 2019 om ni sålt tobak innan 1 juli 2019.

Växjö kommun arbetar just nu bland annat med att utforma de ansökningsblanketter som alla som vill sälja tobak kommer behöva fylla i. Ni kommer få mer information om detta i juni 2019. Där kommer det tydligt framgå vad ni behöver göra och vilka datum ni har att förhålla er till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2019
Jobb och företag