Registrering, anmälan och godkännande

För dig som startar en livsmedelsverksamhet, tar över en befintlig verksamhet eller ska göra ändringar i din verksamhet är det viktigt att ha koll på en del regler.

Registrering

Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret. Du ska lämna in anmälan senast två veckor innan verksamheten startar. Du måste även göra en anmälan om registrering vid ägarbyten.

Eget vatten

Använder du dricksvatten i din livsmedelsverksamhet som kommer från en egen brunn ska du lämna in ett förslag på provtagningsprogram i samband med registreringen.

Första inspektion

När din verksamhet har blivit registrerad kommer du bli kontaktad för inbokning av en första inspektion. Vid den första inspektionen bedömer livsmedelsinspektörer hur väl verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningen krav, till exempel lokalens utformning och utrustning samt vilka rutiner som finns för att uppnå säkra livsmedel. Under den första inspektionen bestäms även hur stor den årliga kontrollavgiften kommer att bli.

Det kan vara andra myndigheter som du behöver kontakta när du ska starta en livsmedelanläggning. Du kan skapa en personlig checklista på Verksamhets webbplatslänk till annan webbplats, som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka. Vi har även tagit fram ett informationsblad med olika myndigheter i Växjö kommun som du kan behöva kontakta.

Anmälan

Ändringar i befintlig verksamhet som ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Godkännande

För så kallade animalieanläggningar som till exempel slakterier, mejerier och fiskanläggningar, krävs ett godkännande från Livsmedelsverket innan verksamheten startar.

Undantag från registrering

Mycket enkla livsmedelsverksamheter behöver inte alltid registreras. Men kontakta alltid miljö- och hälsoskyddskontoret för att få en bedömning om din verksamhet omfattas av reglerna för registrering eller inte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Jobb och företag