Hotell och vandrarhem

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver hotell eller vandrarhem.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbeskedlänk till annan webbplats
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhetlänk till annan webbplats
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering.

Avlopplänk till annan webbplats
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljarelänk till annan webbplats
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfalllänk till annan webbplats
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditioneringlänk till annan webbplats
Riktlinjer vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar.

Brandsäkerhetlänk till annan webbplats
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Uteserveringlänk till annan webbplats
Vid uteservering på kommunens mark skall det anmälas till tekniska förvaltningen. Vid offentlig plats bör tillstånd sökas hos Polisen.

Skyltar, banderoller och digitala skärmarlänk till annan webbplats
Tillstånd att söka hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning.

Hygien och boendelänk till annan webbplats
Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla sin verksamhet.

Sophämtning företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskyltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bygglov/anmälan för trottoarpratare

Mat och dryck

Livsmedellänk till annan webbplats
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Alkoholserveringlänk till annan webbplats
Servering av alkoholdrycker kräver serveringstillstånd.

Folkölsserveringlänk till annan webbplats
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.

Försäljning

Tobaksförsäljninglänk till annan webbplats
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Jobb och företag