Varutransporter och telefondispens

I Växjö centrum samsas gående, cyklister och "nyttotrafik". Här får du mer information om vilka regler och tider som gäller för varutransporter i Växjö centrum.

Varutransporter får endast ske under vissa bestämda tider. Övriga tider är det förbjudet för motordrivna fordon att trafikera gågatusystemet, gäller dock ej moped klass 2. 

Följande bestämmelser gäller:

  • Varutransporter får endast trafikera gågatorna vardagar mellan klockan 05.00 och 11.00 samt dag före helgdag (lördag i normalvecka) mellan klockan 05.00 och 09.00.
  • Övrig tid förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2.

Ansökan om tillstånd

Om transport av särskilda skäl behöver ske efter anvisade tider ska telefondispens sökas hos kommunen. 

Vem får trafikera Växjös gågator?

Gågatorna i Växjö centrum får endast trafikeras av gående och cyklister, och fordon med tillstånd t.ex. varuleverantörer (endast vissa tider), boende och hotellgäster. Högsta hastigheten på en gågata är gångfart. Detta gäller såväl för cyklister som bilister. 

Som gående måste du tänka på att vara uppmärksam och se dig för. Som cyklist måste du vara beredd på att gående vill korsa din väg och att det ibland, under vissa tider eller då det är särskilda evenemang, är klokast att leda cykeln på gågatorna.

Som cyklist och bilist måste du lämna företräde för gående. Tack för att du visar hänsyn!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2017
Jobb och företag