Förskola, skola och omsorg

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver förskola, skola, hemtjänst, daglig verksamhet eller äldreomsorg.

Förskola

Skola

Hemtjänst och daglig verksamhet

Äldreomsorg

Övriga tillstånd

Förskola

Starta förskolalänk till annan webbplats
För dig som planerar att starta en privat förskola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Ansökan för godkännande och bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbeskedlänk till annan webbplats
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avlopplänk till annan webbplats
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljarelänk till annan webbplats
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditioneringlänk till annan webbplats
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhetlänk till annan webbplats
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts hemsida.

Hälsa och hygien
Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor m.m. behöver anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Det gäller även vid större förändringar.

Anmälan av verksamhet
Här fyller du i och skickar in den digitala anmälan.

Sophämtning företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Skola

Starta skolalänk till annan webbplats
För dig som planerar att starta en privat skola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Ansöka om att starta vuxenutbildninglänk till annan webbplats
Information om hur du kan starta vuxenutbildning och bli auktoriserad anordnare.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbeskedlänk till annan webbplats
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avlopplänk till annan webbplats
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljarelänk till annan webbplats
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditioneringlänk till annan webbplats
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhetlänk till annan webbplats
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Hälsa och hygien
Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor m.m. behöver anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Det gäller även vid större förändringar.

Anmälan av verksamhet
Här fyller du i och skickar in den digitala anmälan.

Brandfarliga varorlänk till annan webbplats
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Värends Räddningstjänst.

Explosiva varorlänk till annan webbplats
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Värends Räddningstjänst.

Sophämtning företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Hemtjänst och daglig verksamhet

Starta hemtjänst eller särskilt boendelänk till annan webbplats
Utföraren ska ha godkänts enligt Växjö kommuns krav. Växjö kommun har inte infört ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet.

Tillstånd från IVOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För att bli en valbar utförare av hemtjänst och hemsjukvård eller hemtjänst i form av serviceinsatser krävs dels att utföraren har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva hemtjänstverksamhet.

Privat assistansanordnarelänk till annan webbplats
Information till dig som väljer att vara egen arbetsgivare inom personlig assistans.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbeskedlänk till annan webbplats
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Sophämtning företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Äldreomsorg

Starta äldreomsorglänk till annan webbplats
Utföraren ska ha godkänts enligt Växjö kommuns krav.

Tillstånd från IVOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För den utförare som vill starta ett särskilt boende för äldre krävs dels att utföraren har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva särskilt boende.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbeskedlänk till annan webbplats
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avlopplänk till annan webbplats
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljarelänk till annan webbplats
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditioneringlänk till annan webbplats
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhetlänk till annan webbplats
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts hemsida.

Hälsa och hygien
Lokaler för vård och omsorg får tillsyn av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Sophämtning företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Alkoholservering
För att få servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd om verksamheten inte omfattas av undantaget i 8 kap. 1 b § alkohollagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Jobb och företag