Förskola, skola och omsorg

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver förskola, skola, hemtjänst, daglig verksamhet eller äldreomsorg.

Förskola

Skola

Hemtjänst och daglig verksamhet

Äldreomsorg

Övriga tillstånd

Förskola

Starta förskola Länk till annan webbplats.
För dig som planerar att starta en privat förskola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Ansökan för godkännande och bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked Länk till annan webbplats.
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare Länk till annan webbplats.
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering Länk till annan webbplats.
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet Länk till annan webbplats.
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts hemsida.

Hälsa och hygien
Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor m.m. behöver anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Det gäller även vid större förändringar.

Anmälan av verksamhet
Här fyller du i och skickar in den digitala anmälan.

Sophämtning företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Skola

Starta skola Länk till annan webbplats.
För dig som planerar att starta en privat skola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Ansöka om att starta vuxenutbildning Länk till annan webbplats.
Information om hur du kan starta vuxenutbildning och bli auktoriserad anordnare.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked Länk till annan webbplats.
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare Länk till annan webbplats.
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering Länk till annan webbplats.
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet Länk till annan webbplats.
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Hälsa och hygien
Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor m.m. behöver anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Det gäller även vid större förändringar.

Anmälan av verksamhet , 664 kB.
Här fyller du i och skickar in den digitala anmälan.

Brandfarliga varor Länk till annan webbplats.
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Värends Räddningstjänst.

Explosiva varor Länk till annan webbplats.
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Värends Räddningstjänst.

Sophämtning företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Hemtjänst och daglig verksamhet

Starta hemtjänst eller särskilt boende Länk till annan webbplats.
Utföraren ska ha godkänts enligt Växjö kommuns krav. Växjö kommun har inte infört ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet.

Tillstånd från IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För att bli en valbar utförare av hemtjänst och hemsjukvård eller hemtjänst i form av serviceinsatser krävs dels att utföraren har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva hemtjänstverksamhet.

Privat assistansanordnare Länk till annan webbplats.
Information till dig som väljer att vara egen arbetsgivare inom personlig assistans.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked Länk till annan webbplats.
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Sophämtning företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Äldreomsorg

Starta äldreomsorg Länk till annan webbplats.
Utföraren ska ha godkänts enligt Växjö kommuns krav.

Tillstånd från IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För den utförare som vill starta ett särskilt boende för äldre krävs dels att utföraren har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva särskilt boende.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked Länk till annan webbplats.
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare Länk till annan webbplats.
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering Länk till annan webbplats.
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet Länk till annan webbplats.
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts hemsida.

Hälsa och hygien
Lokaler för vård och omsorg får tillsyn av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Sophämtning företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Alkoholservering Länk till annan webbplats.
För att få servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd om verksamheten inte omfattas av undantaget i 8 kap. 1 b § alkohollagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021