Att lämna anbud

Här presenteras viktig information för dig som vill lämna anbud

Alla upphandlingar utom direktupphandlingar offentliggörs i allmän tillgänglig nationell databas. 
I menyn till höger finns en länk som heter aktuella upphandlingar. På den sidan kan du via länken besöka Opic som är Sveriges största upphandlingsdatabas. Där finns tydlig information om planerade, pågående samt avslutade upphandlingar och allmän information kring offentlig upphandling.

Komplett förfrågningsunderlag kan direkt inhämtas digitalt för respektive upphandling. Du som anbudsgivare kan enkelt lämna anbud elektroniskt. Instruktioner framgår av förfrågningsunderlaget. Ett anbud behöver inte ha en bestämd design eller layout. Det viktigaste är att svara så tydligt som möjligt på det som efterfrågas i underlaget och därför är det viktigt att ni har läst igenom förfrågningsunderlaget noga, innan ni lämnar anbud.

Fråga ansvariga upphandlare eller andra kontaktpersoner som nämns i underlaget omgående vid oklarheter. Tänk på att så kallade "ska-krav"  måste besvaras.

För vissa frågor krävs det att man som anbudsgivare accepterar genom att kryssa ”ja” i en ruta, medan andra "ska-krav" kräver dels ett ”ja” dels att bevis i någon form av dokument bifogas anbudet. 
Att kryssa i en ruta med ”ja” och inte bifoga ett bevis kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning.

Anbud måste lämnas in tid. Sista datum framgår alltid av annons och förfrågningsunderlag.

Upphandlingsavdelningen samarbetar med Skatteverket för att förebygga skattebrott och oseriösa anbud.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Jobb och företag